Otwórz/zamknij mapę strony

Podkarpackie baner jakosc zycia 900x600px
Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w IV. etapie projektu medialnego pn. „Promocja inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego poprzez firmy będące ambasadorami tych specjalizacji w mediach wydawnictwa Sagier”

Dofinansowanie uczestnictwa w IV. etapie skierowane jest wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży „Jakość życia”, posiadających siedzibę (oddział, filię lub zakład) i prowadzących działalność w Województwie Podkarpackim.

Sektor jakości życia, obejmuje takie obszary jak:

  • produkcja i przetwórstwo żywności najwyższej jakości,
  • nowoczesna i zrównoważona turystyka,
  • zdrowie i dobrostan (kliniki, sanatoria, domy seniora, centra rekreacyjno-wypoczynkowe, rehabilitacji, zakłady odnowy biologicznej, centra dietetyczne, itp.),
  • przemysł „zielonych” technologii (odnawialne źródła energii, energooszczędne i inteligentne budownictwo).

W ramach organizowanego przedsięwzięcia realizowanego z projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo Podkarpackie pokrywa pakiet świadczeń obejmujący m.in. opracowanie redakcyjne artykułu prasowego, wykonanie sesji zdjęciowej, a także publikację artykułu w magazynie „VIP – Biznes i  Styl” oraz na portalu „biznesistyl.pl”.
Pełny zakres świadczeń dostępny jest w Regulaminie dofinansowania.

Termin nadsyłania wniosków w IV. etapie upływa 24 września 2021 r.

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

  • Regulamin (z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią)
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o uczestnictwo
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz dot. pomocy de minimis
  • Załącznik nr 5 do Regulaminu - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (maksymalnie 5 przedsiębiorstw).
Do udziału zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń.

Informacji na temat naboru udziela Pan Paweł Tarnawski, tel. 17 773 60 45.

Poniżej przykładowe artykuły, opublikowane w ramach poprzednich etapów projektu medialnego:

Dominator już za dwa lata - nowy ultralekki, od krośnieńskiego Ekolotu
Drony z Podkarpacia - polska konstrukcja od A do Z
Zagłębie dronowe na Podkarpaciu - od szkoleń aż po międzynarodowe targi
Royal-Star umożliwia latanie - od szkoły pilotów i aero-taxi po przeglądy samolotów
Wyroby lotnicze RnD.Aero z certyfikatem na airbusy i dreamlinery

Szkolenie pracownika w wirtualnej rzeczywistości to realny zysk
Firmy, które z nami współpracują są bardziej konkurencyjne 
Innowacje IT w sektorze agrotech na ratunek pszczołom 
Zdalnie to bliżej potrzeb
Zbudowaliśmy system nGuard - powstrzyma cybernetyczne ataki

Gumat rośnie i stawia na automatyzację

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych w zakresie – wizerunek, jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, administratorem pozostałych danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w projekcie pn. „Promocja inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego poprzez firmy będące ambasadorami tych specjalizacji w mediach wydawnictwa Sagier”., realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników projektu i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin - typ pliku (.doc), rozmiar 144 KB
Zał. 1 do Regulaminu - Wniosek o uczestnictwo - typ pliku (.docx), rozmiar 123 KB
Zał. 2 do Regulaminu - Formularz dot. pomocy de minimis - typ pliku (.xls), rozmiar 141 KB
Zał. 3 do Regulaminu - Wzór Umowy o dofinansowanie - typ pliku (.doc), rozmiar 122 KB
Zał. 4 do Regulaminu - Kryteria wyboru przedsiębiorców - typ pliku (.doc), rozmiar 96 KB
Zał. 5 do Regulaminu - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - typ pliku (.doc), rozmiar 79 KB
Zał. nr 1 do Umowy o dofinansowanie - Wzór zaświadczeń o pomocy de minimis - typ pliku (.xls), rozmiar 61 KB

 

WYNIKI NABORU

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej zakończył weryfikację wniosków firm ubiegających się o dofinansowanie udziału w III. etapie projektu medialnego pn. „Promocja inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego poprzez firmy będące ambasadorami tych specjalizacji w mediach wydawnictwa Sagier”. 

DO POBRANIA: Wyniki naboru, typ pliku (.docx), rozmiar 57 KB

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego