IMG 20191011 101231
W G2A Arena Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k/Rzeszowa odbył się w dniach 10-12 października 2019 r. motoryzacyjny Kongres TSLA EXPO RZESZÓW 2019.

Współorganizatorem i partnerem Kongresu oraz Targów było Województwo Podkarpackie.

 

 

 

Trzecia edycja TSLA EXPO zgromadziła przedstawicieli władz województwa, przedstawicieli parlamentu, ambasadorów oraz ludzi nauki. Biznes reprezentowali menadżerowie zarówno małych i średnich regionalnych, jak i największych polskich i zagranicznych firm, wśród których byli producenci branży motoryzacyjnej, dostawcy usług, dystrybutorzy samochodów, sprzętu, technologii IT oraz instytucje finansowe i otoczenia biznesu.

Osiemnaście MŚP z Województwa Podkarpackiego zaprezentowało się w części wystawienniczej dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

Wydarzenie zrealizowano ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

 

 

Tekst i foto: Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej UMWP