IMG 20190926 111949
Udział w misji gospodarczej do Austrii, w dniach 25-26 września 2019 r., połączonej z udziałem w targach motoryzacyjnych AUTOCONTACT 2019, organizowanych przez styryjski klaster motoryzacyjny ACstyria, został zorganizowany w odpowiedzi na zainteresowanie podkarpackich firm z branży motoryzacyjnej zrzeszonych w klastrze Wschodni Sojusz Motoryzacyjny oraz Polskiej Grupie Motoryzacyjnej. Misja gospodarcza była efektem współpracy gospodarczej Województwa Podkarpackiego ze Styrią – regionem partnerskim Województwa Podkarpackiego.

 

 

Misja była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń w gronie osób zarządzających firmami z branży motoryzacyjnej. Zebrani dyskutowali o ważnych dla nich tematach. Województwo Podkarpackie przygotowało dla uczestników misji wspólnie z austriackim klastrem wizyty studyjne w firmach zrzeszonych w  klastrze ACstyria.

Wizyta była wydarzeniem bardzo inspirującym, co zaowocowało kolejnymi krokami w kierunku zacieśnienia współpracy pomiędzy uczestnikami misji oraz zaproszeniem austriackiej delegacji na targi motoryzacyjne TSLA EXPO w Jasionce.

Wydarzenie zrealizowano ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

 

 

Tekst i foto: Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej UMWP