ISM Logo RGB 170x170

 

Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w Międzynarodowych Targach Słodyczy i Przekąsek ISM organizowanych w dniach: 2–5 lutego 2020 r. w Kolonii (Niemcy).

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa z branży spożywczej w kategorii słodyczy i przekąsek oraz opakowań do wyrobów cukierniczych posiadających siedzibę (oddział, filię lub zakład) i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z regulaminem uczestnictwa, termin nadsyłania wniosków upływa 30 października 2019 roku.

 

W ramach organizowanego przedsięwzięcia, realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020 "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego", Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo pokrywa poszczególnym przedsiębiorstwom pakiet targowy obejmujący: wspólną dla wszystkich współwystawców powierzchnię wystawienniczą (22,5 m2) w części wystawienniczej targów, opłatę rejestracyjną wraz z wpisem do katalogu oraz 2 wejściówki dla osób reprezentujących przedsiębiorcę na targach.

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (maksymalnie 4 firmy). Do udziału w Targach zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń.

Informacji na temat Targów udziela p. Paweł Tarnawski, tel. 17 773 60 45

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych w zakresie – wizerunek, jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, administratorem pozostałych danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w Międzynarodowych Targach Słodyczy i Przekąsek ISM organizowanych w dniach: 2–5 lutego 2020 r. w Kolonii, realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, przygotowywaniu relacji z wydarzenia oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników wydarzenia i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN

Zał. 1 do Regulaminu - Wniosek o uczestnictwo

Zał. nr 1 do Wniosku o uczestnictwo – Fiszka informacyjna nt. przedsiębiorstwa

Zał. 2 do Regulaminu - Formularz dotyczący pomocy de minimis

Zał. 3 do Regulaminu - Sprawozdanie merytoryczne z uczestnictwa

Zał. 4 do Regulaminu - Wzór Umowy o dofinansowanie

Zał. 5 do Regulaminu - Kryteria wyboru przedsiębiorców

Zał. 6 do Regulaminu - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 1 do Umowy o dofinansowanie - Wzór zaświadczeń o pomocy de minimis

 

 

WYNIKI NABORU

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej zakończył weryfikację wniosków firm ubiegających się o dofinansowanie udziału w Międzynarodowych Targach Słodyczy i Przekąsek ISM w Kolonii.

DO POBRANIA: Wyniki naboru