DSC04395


27 czerwca br. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się pierwsza edycja konferencji “Klucz do sukcesu przedsiębiorstwa - jak łączyć siły i pozyskiwać środki finansowe na działalność biznesową”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Europejski Klub Biznesu Polska – organizacja gospodarcza, zrzeszająca przedstawicieli biznesu, nauki, kultury, a także dyplomacji i sportu. Partnerem głównym konferencji była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A
Głównym celem konferencji było zmierzenie się z jednym z najtrudniejszych wyzwań w prowadzeniu działalności biznesowej – pozyskiwaniem środków finansowych na działalność oraz transfer wiedzy.

 

Gościem specjalnym konferencji była Anna Gembicka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, która w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję przedstawiła instrumenty wsparcia sektora MŚP oferowane w ramach programów rządowych. Omówiła również główne korzyści dla przedsiębiorców jakie niesie ze sobą Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

W głównej części konferencji eksperci ARP S.A. zaprezentowali szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dedykowanych przedsiębiorcom, w tym z sektora MŚP. W ofercie znajdują się m.in.: finansowanie przedsiębiorstw, wspieranie rozwoju wybranych branż wskazanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, finansowanie procesów restrukturyzacji, obsługa przedsiębiorstw w strefie inwestycji ARP i wiele innych. Ze szczegółową ofertą produktów finansowych Agencji Rozwoju Przemysłu można zapoznać się na stronie www.arp.pl.

Konferencja była okazją do integracji środowiska biznesu oraz przedstawicieli samorządów i administracji rządowej. Uczestniczyło w niej wielu przedsiębiorców - głównie z sektora MŚP oraz przedstawiciele urzędów marszałkowskich z całej Polski. 
Województwo Podkarpackie reprezentowane było przez delegację składającą się z grupy przedsiębiorców oraz przedstawicieli Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

Wyjazd na konferencję był zorganizowany przez Województwo Podkarpackie w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014- 2020.

 

 

Tekst /  fot.: Paweł Tarnawski

Oddział Współpracy Gospodarczej