Tokio 1
Przedstawiciele podkarpackich przedsiębiorstw z sektora MŚP uczestniczyli w dniach 9-13 czerwca w misji gospodarczej do Japonii. W składzie podkarpackiej delegacji znaleźli się przedstawiciele firm Prime Bit Games S.A., Sierosławski Group, Dioxid sp. z o.o. oraz Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. Wizyta w Kraju Kwitnącej Wiśni została zorganizowana na zaproszenie Ambasadora RP w Japonii Jacka Izydorczyka, a jej głównym celem był udział w II Forum Regionów Polska – Japonia.

Pierwszego dnia pobytu w Japonii podkarpacka delegacja gościła w Tokio w Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego JETRO. Podczas spotkania z wiceprezem Yasukazu Irino, nasza delegacja zapoznała się z działalnością tej agencji rządowej, której działalność koncentruje się przede wszystkim na przyciąganiu zagranicznych inwestycji do Japonii oraz wspieraniu japońskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ich globalnej działalności eksportowej.

Drugiego dnia przedstawiciele Podkarpacia wzięli udział w warsztatach dot. rynku japońskiego w siedzibie Zagranicznego Biura Handlowego w Tokio, oraz w głównym punkcie misji gospodarczej, tj. II Forum Regionów Polska - Japonia. W trakcie Forum, każdy z przedsiębiorców zaprezentował swoją działalność, oferowane produkty lub usługi, oraz wziął udział w spotkaniach B2B z partnerami japońskimi. Forum zgromadziło ponad 120 przedstawicieli japońskich firm, instytucji okołobiznesowych, przedstawicieli uczelni wyższych, japońskich miast i prefektur, dając możliwość pozyskania nowych partnerów biznesowych.

Główną ideą Forum było przedstawienie różnorodności i wysokiego stopnia innowacyjności polskich regionów pod kątem nawiązania potencjalnej współpracy z japońskimi regionami. Organizatorem była Ambasada RP w Japonii, we współpracy z Zagranicznym Biurem Handlowym w Tokio, Instytutem Polski w Tokio, Biurem Polskiej Organizacji Turystycznej w Tokio oraz Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego (JETRO). Parterami wydarzenia byli Rada Władz Lokalnych ds. Stosunków Międzynarodowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, Japońska Izba Przemysłowo-Handlowa, Międzynarodowa Rada Wymiany Przyjaźni, Japoński Instytut Inwestycji Zagranicznych, Stowarzyszenie Gubernatorów Krajowych, Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia oraz Polska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Ostatniego dnia pobytu w stolicy Japonii przedsiębiorcy udali się na spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Japońskich Firm Lotniczych – SJAC, które jest jedynym podmiotem publicznym reprezentującym interesy japońskiego przemysłu lotniczego, składającym się z około 140 firm członkowskich zajmujących się produkcją, naprawą i handlem samolotami, satelitami, pojazdami startowymi i podobnym sprzętem w Japonii, oraz Japońskiego Stowarzyszenia Sieci Komunikacji i Informacji – CIAJ, stowarzyszenia złożonego głównie z producentów terminali telekomunikacyjnych i dostawców infrastruktury sieciowej, którego celem jest tworzenie nowych możliwości biznesowych i przyczynianie się do dynamicznego rozwoju branży.

Udział przedsiębiorców z Podkarpacia w misji gospodarczej był możliwy dzięki dofinansowaniu w ramach Projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020.

Tekst: D. Pawłowski

Foto: P. Kwaśniak, Ambasada RP w Tokio, D. Pawłowski