rzemioslo3


25 maja br. w Rzeszowie, odbyła się kolejna edycja największej w południowo-wschodniej Polsce konferencji poświęconej tematyce programistycznej – „RZEmiosło.IT 2019”. Ideą przyświecającą organizatorom, zrodzoną w odpowiedzi na obecną sytuację na rynku pracy oraz rynku IT, była organizacja konferencji skierowanej do specjalistów z branży IT, którzy zajmują się projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania.

Tematem przewodnim wydarzenia były zagadnienia traktujące o artyzmie programistycznym, a głównym celem inicjatywy było podwyższenie kompetencji lokalnych programistów w zakresie nowych technologii, wymiana doświadczeń oraz wzbogacenie sieci networkingowej.

Wydarzenie zgromadziło ponad 250 programistów z Polski.

Tegoroczna edycja wydarzenia była również doskonałą okazją do promocji podkarpackiego sektora IT. W programie przedsięwzięcia znalazł się specjalnie wydzielony blok, podczas którego podkarpackie start-upy miały okazję do zaprezentowania swoich pomysłów, działalności i modelu biznesowego. Możliwość wymiany doświadczeń z prelegentami i programistami była doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy i usprawnienia swoich rozwiązań.

Udział Województwa Podkarpackiego w wydarzeniu współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej – EFRR, w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

Tekst / foto Mariusz Stec

Oddział Współpracy Gospodarczej