190614 bwl

W podrzeszowskiej Jasionce, w tamtejszym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena przez dwa dni trwały debaty, spotkania, wystawy oraz inne wydarzenia związane z szóstą edycją Kongresu Business Without Limits (BWL). Samorząd podczas kongresu reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch.

Kongres odbywa się od trzech lat. To wydarzenie umożliwiające wymianę doświadczeń i wiedzy wśród ekspertów oraz przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i legislacji. Jest okazją nie tylko do debaty, ale również sposobnością do nawiązania biznesowych kontaktów.

Podczas tegorocznej, szóstej edycji goście mogli wysłuchać debat ekspertów między innymi o tym, jak promować różne sektory polskiej gospodarki, czy jest możliwe partnerstwo MŚP z dużymi korporacjami? Był też panel poświęcony nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w energetyce. A także debata o rynku spotkań i potrzebnej do tego przestrzeni.

Wicemarszałek Piotr Pilch wziął udział w panelu „Inwestycje w Polsce”, który poświęcony był takim kwestiom, jak mechanizmy przyciągania inwestorów oraz czy zagraniczne inwestycje są potrzeby w polskiej gospodarce. Wicemarszałek podkreślał, że Polska gospodarka rozwija się teraz znakomicie, ale potrzebna konsekwencja w tym działaniu, a przede wszystkim konieczne jest inwestowanie w nowoczesne technologie. W tym kontekście odniósł się do spraw dotyczących województwa podkarpackiego, gdzie działa dużo innowacyjnych firm z sektora lotniczego, ale – jak podkreślił - bolączką naszego regionu, tak jak i innych województw, jest brak dużych uzbrojonych terenów inwestycyjnych w dobrych lokalizacjach.

- Zagraniczne inwestycje są bardzo ważne i oczekiwane, ale bardzo zależy nam na rozwoju polskich firm. Jesteśmy teraz w innej sytuacji niż kiedyś, 10, 20 lat temu, kiedy nie było tego rodzimego kapitału i koniecznością było, żeby weszły tu firmy zagraniczne. Teraz już ten kapitał polskie firmy posiadają i ważne, aby tu inwestowały, aby ten zysk pozostawał w Polsce – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

Kongresowi towarzyszyła wystawa kilkudziesięciu prac największych twórców polskiego malarstwa współczesnego, które można było kupić podczas czwartkowej licytacji.

Województwo Podkarpackie po raz kolejny było Partnerem wydarzenia. Podczas Kongresu prowadzone były liczne działania mające na celu promocję Regionu.
Wydarzenie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

Monika Konopka
Fot. Paweł Tarnawski
Biuro Prasowe UMWP