Trzy dni rozmów i debat przedstawicieli biznesu, polityki i nauki z całego świata o najistotniejszych kwestiach związanych z wyzwaniami europejskiej gospodarki i przyszłości Unii Europejskiej – tak pokrótce prezentuje się XI Europejski Kongres Gospodarczy, który odbywa się w Katowicach. Wczoraj na kongresie był obecny członek zarządu Stanisław Kruczek.

Panele dyskusyjne odbywają się w ramach 38 sesji tematycznych, takich jak: Europa od nowa; Cyfryzacja i nowe technologie; Przemysł, inwestycje, infrastruktura; Energia i klimat; Rynek finansowy; Rynki zagraniczne i wiele innych.

Członek zarządu Stanisław Kruczek wziął udział w panelu pt. „Samorządowe inwestycje ze wsparciem”, w którym uczestnicy zastanawiali się nad przyszłością finansowania tych inwestycji pod 2020 roku, roli partnerstwa publiczno-prywatnego w rozbudowie infrastruktury, a także podsumowywali pierwsze efekty rządowego programu „Mieszkanie +”.

Kongresowi towarzyszą wydarzenia gospodarcze, jak: zwiedzanie firmy Amazon, czy Centrum Logistyki E-Commerce w Sosnowcu, imprezy kulturalne oraz koncerty, gale i konkursy, jak ten na najciekawszy polski i europejski start-up.

Dziś, na kongresie Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentuje wicemarszałek Piotr Pilch, który bierze udział w panelu dyskusyjnym pt. „Powiaty i województwa – 20 lat minęło”. Kongres potrwa do 15 maja. Szacuje się, że katowicki spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe, gdzie odbywa się Kongres odwiedzi łącznie 12 tysięcy gości.

Udział Województwa Podkarpackiego w wydarzeniu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości. Projekt "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

 

Tekst: D. Kozik, Biuro Prasowe UMWP