Panel II Jakie źródła gazu dla Państw Trójmorza
Czwarta edycja Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju” odbyła się w dniach 1-2 kwietnia br. Została zorganizowana przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”. W konferencji wzięło udział ponad 150 prelegentów z całej Polski oraz blisko 300 zarejestrowanych uczestników, w tym Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek.

 

Konferencję oficjalnie otworzył Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski. Podczas otwarcia Konferencji Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz powiedział: „konferencja ma już pewną tradycję (..) Po raz drugi zostanie przyznana Nagroda im. Ignacego Łukasiewicza za najważniejsze przedsięwzięcia w kategorii bezpieczeństwo energetyczne, za projekt dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego dla Europy.”  

W tym roku Kapituła Nagrody doceniła wszystkie działania, które zostały podjęte i zmierzają do realizacji strategicznego projektu Baltic Pipe przez pana Larsa Chr. Lilleholta Ministra Energii i Klimatu Królestwa Danii. Nagrodę w imieniu pana Ministra odebrał Tohmas Rizk - Minister Radca, Regionalny Koordynator ds. Handlowych na Europę Środkową i Wschodnią, Ambasador Królestwa Danii.

Thomas Rizk odebrał nagrodę z rąk prof. dra hab. inż. Tadeusza Markowskiego – Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza będącego jednocześnie przewodniczącym Kapituły Konkursu.

-  Projekt Baltic Pipe ważny jest dla całego regionu, również dla Unii Europejskiej. Dywersyfikacja źródeł energii, elastyczność jej dostaw, udział w zintegrowanej sieci europejskiej przekłada się na stabilność i bezpieczeństwo energetyczne Danii. Mamy nadzieję, że tym samym będzie cieszyć się  Polska – mówił Thomas Rizk.

O projekcie Baltic Pipe mówił również Piotr Naimski, pełnomocnik rządu RP do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. 
- Jeżeli możemy powiedzieć w połowie realizacji tej inwestycji, że realizujemy ją z dokładnością co do jednego tygodnia, to jest to sukces tych osób, które bezpośrednio to robią – mówił Naimski.

Projekt Baltic Pipe  ma na celu połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego i norweskiego systemu przesyłowego. Naimski podkreślił, że terminowa realizacja projektu nie byłaby możliwa bez współpracy m.in.
z Danią. Według niego regionalna współpraca w basenie Morza Bałtyckiego daje zarówno Skandynawii, jak i Polsce możliwość synergii. - Bałtyk jest morzem, które łączy, a nie dzieli. I taka jest nasza strategia - powiedział Naimski.

W ocenie pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Morze Bałtyckie jest też źródłem energii. - Energia z wiatru jest przyszłością. Morski wiatr jest stabilny, bardziej efektywny. Zatem farmy wiatrowe będą na Bałtyku powstawały. W tym kontekście współpraca z Danią jest bardzo ważna .

Piotr Naimski przypomniał, że zgodnie z zapisami rządowego programu energetycznego, do 2040 r. ok. 50 proc. polskiej energii będzie produkowanej z węgla. Pozostała część ze źródeł nieemisyjnych, a połowa z tych źródeł będzie oparta na energetyce nuklearnej.      

W pierwszym dniu konferencji odbywały się dyskusje w pięciu sesjach plenarnych. Pierwszy panel zatytułowany „Strategiczne znaczenie Trójmorza dla bezpieczeństwa energetycznego Europy” prowadził Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl. Rozmówcy skupili się na kwestiach związanych z ropą naftową, gazem ziemnym oraz kierunkami eksportu i importu surowców energetycznych. Po panelu moderator przeprowadził rozmowę z Prezesem PREN Igorem Wasilewskim. Podczas rozmowy Prezes powiedział, że specustawa pozwoli skrócić okres budowy drugiej nitki Ropociągu Pomorskiego z 8 do 5 lat.

Panel „Jakie źródła gazu dla państw Trójmorza” moderował dr Mariusz Ruszel – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza. W dyskusji udział wzięli Paweł Turowski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prof. Jakub Godzimirski z Norwegian Institute of International Affairs, Maciej Kołaczki z World Economic Forum, dr Marcin Sienkiewicz z Towarowej Giełdy Energii. Panel posumował Piotr Naimski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przedostatnia dyskusja zatytułowana „Elektromobilność – łańcuch wartości systemów ładowania” rozpoczęła się od keynote speech Tomasza Bendlewskiego z Asseco. Konrad Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich podkreślił, że rozwój elektromobilności w Polsce może ograniczyć zakres zależności polskiej gospodarki od Niemiec. Rozmówcy Włodzimierza Hrymniaka (moderatora) – Dyrektora Departamentu Programów Sektorowych Polskiego Funduszu Rozwoju zgodzili się, iż japońskie firmy w Polsce budują fabryki baterii dla elektromobilność, co jest sygnałem, że jesteśmy jednym z uczestników tego wyścigu. Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbył się panel dotyczący szans i zagrożeń wynikających z integracji rynku elektroenergetycznego w Unii Europejskiej. Dyskusję prowadził dr inż. Błażej Olek z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uczestnicy drugiego dnia konferencji dużo uwagi poświęcali kwestiom bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, rynku energii, polityki energetycznej oraz efektywności energetycznej. Odbył się również panel poświęcony lokalnemu wykorzystaniu gazu skroplonego LNG. W ramach sesji posterowej zaprezentowali się nie tylko prelegenci, ale również studenci studiów doktoranckich. Przedstawili oni rezultaty badań nad takimi zagadnieniami, jak zarządzanie energią, bezpieczeństwo energetyczne czy efektywność energetyczna.

W trakcie konferencji została zaprezentowana wystawa o Ignacym Łukasiewiczu – patronie Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytutu Polityki Energetycznej. Przybliżyła ona obecnym gościom sylwetkę pochodzącego z Podkarpacia, wybitnego inżyniera oraz jego zasługi dla rozwoju nauki i technologii.

Dzień przed rozpoczęciem konferencji chętni uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w zwiedzaniu Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce. Złożyli też kwiaty na cmentarzu w Zręcinie na grobie Ignacego Łukasiewicza. Po powrocie do Rzeszowa mieli okazję zobaczyć Podziemną Trasę Turystyczną.

Podczas konferencji obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ambasady Królestwa Danii, Konsulatu USA, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Komisji Infrastruktury, Norweskiego Instytutu Spraw Zagranicznych, Polskiego Funduszu Rozwoju, Państwowego Instytutu Geologicznego, World Economic Forum oraz Stanford University.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości. projekt pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

 

Tekst: Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej UMWP

Fot. Arkadiusz Surowiec, Marian Misiakiewicz
Politechnika Rzeszowska