prezentacja 01 300x225

 

 

6 lutego 2019 roku Województwo Podkarpackie wzięło udział w Gali Eksportu 2019 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którego organizatorem było Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Gala zgromadziła wiele środowisk wspierających eksport produktów lokalnych wytwórców: przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, polityków, dyplomatów, ludzi nauki oraz reprezentantów władz centralnych, odpowiedzialnych za relacje gospodarcze Polski z zagranicą.

Spotkanie eksporterów w Lublinie było okazją do wyróżnienia zasłużonych dla eksportu. Wśród Laureatów odznaczonych medalem „Zasłużony dla Eksportu” znalazły się: Cukiernicza Spółdzielnia „ROKSANA” ze Strzyżowa oraz firma Asseco Poland S.A. z Rzeszowa.

Przewodnim tematem Gali, a zarazem wykładu inauguracyjnego były „Czynniki wpływające na wzrost eksportu w Polsce”. Prelegenci podkreślali, że konkurencyjność krajowych produktów oparta na innowacyjności i wysokiej jakości ma decydujące znaczenie dla ich powodzenia na rynkach zagranicznych. Według ekspertów, eksport rodzimych produktów, zwłaszcza w sektorze spożywczym ma się całkiem dobrze, pomimo, że jest to sektor szczególnie wrażliwy na czynniki niezależne od polityki eksportu MŚP. Zachęcano do korzystania z doradztwa instytucji wspierających eksport
i ekspansję firm rodzimych na rynki zagraniczne. W tym obszarze wsparcia wiele do zaoferowania mają Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Podczas Gali Województwo Podkarpackie prezentowało swoje walory gospodarcze na stoisku wystawienniczym.

Udział w wydarzeniu współfinansowany był z projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

 

 

 

Tekst: Joanna Socha – Kotula

Fot: Paweł Tarnawski

Oddział Współpracy Gospodarczej