czołówkaUdział w targach motoryzacyjnych AUTOCONTACT 2018, organizowanych przez styryjski klaster motoryzacyjny ACstyria, został zorganizowany w odpowiedzi na zainteresowanie podkarpackich firm z branży motoryzacyjnej zrzeszonych w klastrze Wschodni Sojusz Motoryzacyjny oraz Polskiej Grupie Motoryzacyjnej. Misja gospodarcza była efektem ubiegłorocznej misji gospodarczej Województwa Podkarpackiego, która doprowadziła do rozwoju współpracy między podkarpackimi firmami a firmami zrzeszonymi w największym klastrze motoryzacyjnym w Austrii, ACstyria oraz doprowadziła do ożywienia relacji ze Styrią – regionem partnerskim Województwa Podkarpackiego.

Wizyta delegacji była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń w gronie osób zarządzających firmami produkcyjnymi z branży motoryzacyjnej. Zebrani, w roboczej atmosferze, dyskutowali o ważnych dla nich tematach.

Pierwszy dzień misji to spotkania robocze z przedstawicielami klastra ACstyria.

Drugi dzień uczestnicy misji przeznaczyli na odwiedzenie trzech zakładów produkcyjnych należących do firm: HTP, EJOT, Austria Druckguss.

Trzeci dzień to również wizyty w firmach produkcyjnych: Magna Steyr oraz ZF Lemforder Achssysteme. Spotkanie z zarządem firmy Magna Steyr zaowocowało nawiązaniem cennych bezpośrednich kontaktów członków wizyty z osobami odpowiedzialnymi w austriackiej fabryce samochodów za zakupy w poszczególnych obszarach.

Tego samego dnia Marszałek Województwa Podkarpackiego spotkał się z premierem Styrii Hermannem Schützenhöferem oraz pracownikami jego biura ds. współpracy z zagranicą. W spotkaniu uczestniczyli także Pani Jolanta Róża Kozłowska, Ambasador RP w Wiedniu, Pan Manfred Kainz, Konsul Honorowy RP w Graz oraz przedstawiciele podkarpackiej branży motoryzacyjnej: Ryszard Jania, Prezes Zarządu Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego, Janusz Soboń, Wiceprezes Zarządu Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego, Jacek Krupa Członek Zarządu Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego, Adam Sikorski, Prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej.

Premier Styrii podczas spotkania  pozytywnie ocenił stan wzmocnienia partnerstwa i współpracy gospodarczej między Styrią a Podkarpaciem i wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego wskazali na pilną potrzebę pielęgnowania tej współpracy oraz rozszerzenia jej na inne płaszczyzny – wśród przytoczonych podczas spotkania obszarów należy wymienić jakość życia, lotnictwo, kulturę, turystykę. Obie strony podkreśliły, że będzie to jeden z głównych tematów rewizyty. Zarówno Marszałek Województwa Podkarpackiego, jak i premier Styrii podkreślali znaczenie współpracy dla kierunku rozwoju obu regionów oraz budowania ścisłych kontaktów społecznych i kulturalnych między partnerskimi regionami.

Premier Styrii zapowiedział w rozmowie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, że samorząd Styrii zamierza zintensyfikować partnerstwo z Województwem Podkarpackim i poinformował o gotowości do wizyty w Województwie Podkarpackim. Premier Styrii podkreślił, że byłaby to jego pierwsza wizyta w Polsce.

Zwieńczeniem wizyty był udział podkarpackiej delegacji w austriackiej konferencji i targach przemysłu motoryzacyjnego AUTOCONTACT 2018.

Uczestnikami 17 osobowej delegacji byli przedstawiciele: Województwa Podkarpackiego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego, Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, Kirchhoff Polska, Superior Industries, Gumat, PZL Sędziszów, Cadway Automotive, Teknia Rzeszów, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT.

Wizyta była wydarzeniem bardzo inspirującym, co zaowocowało kolejnymi krokami w kierunku zacieśnienia współpracy pomiędzy uczestnikami misji.

Wydarzenie zrealizowano ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

 

 

tekst / foto Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej