AC18 sWojewództwo Podkarpackie zaprasza podkarpackie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej do udziału
w targach AutoContact’18 organizowanych w dniach: 24.09.2018 r. – 27.09.2018 r. w Graz, Austria.

AutoContact’18 to największe targi branży motoryzacyjnej w Austrii, w partnerskim regionie Województwa Podkarpackiego Styria. Targi są organizowane przez światowej klasy klaster motoryzacyjny ACstyria.

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej posiadające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z regulaminem uczestnictwa, termin nadsyłania wniosków upływa 10 sierpnia 2018 roku.

W ramach organizowanego przedsięwzięcia, realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020 "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego", Oś prioryteotwa I. Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo pokrywa poszczególnym przedsiębiorstwom pakiet targowy obejmujący:

 1. wspólną dla wszystkich uczestników powierzchnię wystawienniczą (8 m²) wraz z zabudową o wartości 3075 Euro brutto,
 2. bilety wstępu na targi AutoContact’18 umożliwiające udział przedsiębiorcy w kongresie, forum elektromobilności, spotkaniach B2B, wizytach studyjnych w firmach zrzeszonych w klastrze motoryzacyjnym ACstyria podczas trwania AutoContact’18 o wartości 492 euro brutto,
 3. transport autokarowy jednego przedstawiciela firmy w obie strony na trasie: Rzeszów – Graz,
 4. transport na miejscu (targi, wizyty studyjne),
 5. nocleg w hotelu w dniach 24-27 września (3 noce).

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem.

Do udziału w Targach zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń.

Informacji na temat Targów udziela Pan Mariusz Stec, numer tel. 17 747 68 13 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w targach AutoContact’18, które odbędą się w dniach 24.09. - 27.09.2018 r. w Graz, realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, przygotowywaniu relacji z wydarzenia oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników wydarzenia i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.

 

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa znajdują się poniżej:

 1. Regulamin uczestnictwa w Targach.
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa - Wniosek o uczestnictwo.
 3. Załącznik nr 1 do Wniosku o uczestnictwo - Fiszka informacyjna nt. przedsiębiorstwa.
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 5. Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa - Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu.
 6. Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa - Wzór Umowy o dofinansowanie.
 7. Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie - Wzór zaświadczeń o pomocy de minimis.
 8. Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa - Kryteria wyboru przedsiębiorstwa.

 

WYNIKI NABORU

Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej zakończył weryfikację wniosków firm ubiegających się o dofinansowanie uczestnictwa w Targach AutoContact’18

DO POBRANIA: Lista zakwalifikowanych firm (pdf).