Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Aktualności

[RELACJA Z WYDARZENIA] Podkarpackie stolicą polskiej branży informatycznej – II edycja konferencji RZEmiosło.IT

|
Bartosz Czarnecki

015
26 maja br. w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS w Jasione, odbyła się druga edycja największej w południowo-wschodniej Polsce konferencji poświęconej tematyce programistycznej – „RZEmiosło.IT 2018”.

Ideą przyświecającą organizatorom, zrodzoną w odpowiedzi na obecną sytuację na rynku pracy oraz rynku IT, była organizacja konferencji skierowanej do specjalistów z branży IT, którzy zajmują się projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania. Tematem przewodnim wydarzenia były zagadnienia traktujące o artyzmie programistycznym, a głównym celem inicjatywy było podwyższenie kompetencji lokalnych programistów w zakresie nowych technologii, wymiana doświadczeń oraz wzbogacenie sieci networkingowej.

Wydarzenie zgromadziło ponad 250 programistów z Rzeszowa, Lublina, Krakowa, Warszawy i innych miast Polski. Prelegentami biorącymi udział w konferencji byli znani i cenieni specjaliści z branży IT: Michał Sondej, Piotr Stapp, Maciej Aniserowicz, Jakub Mrugalski, Konrad Kaplita, Mariusz Gil. Szymon Warda, Jarosław Pałka.

Tegoroczna edycja wydarzenia była również doskonałą okazją do promocji podkarpackiego sektora IT. W programie przedsięwzięcia znalazł się specjalnie wydzielony blok, podczas którego podkarpackie start-upy: Airdurance, Bike2VR, ExtraInHotel, miały okazję do zaprezentowania swoich pomysłów, działalności i modelu biznesowego. Możliwość wymiany doświadczeń z prelegentami i programistami była doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy i usprawnienia swoich rozwiązań.

Udział Województwa Podkarpackiego w wydarzeniu współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej – EFRR, w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

Bartosz Czarnecki
Oddział Współpracy Gospodarczej