oficjalne logo targówWojewództwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w targach Summer Fancy Food Show  (https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/) organizowanych w dniach: 30.06.2018 r. – 02.07.2018 r. w Nowym Jorku. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa z branży spożywczej posiadające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z regulaminem uczestnictwa, termin nadsyłania wniosków upływa 4 czerwca 2018 roku.

W ramach organizowanego przedsięwzięcia, realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020 "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego", Oś prioryteotwa I. Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo pokrywa poszczególnym przedsiębiorstwom pakiet targowy obejmujący: wspólną dla wszystkich współwystawców powierzchnię wystawienniczą (9 m2) wraz z zabudową w części wystawienniczej targów oraz bilet lotniczy w obie strony na trasie: Rzeszów – Nowy Jork.

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (maksymalnie 4 firmy).

Do udziału w Targach zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń.

Informacji na temat Targów udziela Pan Paweł Tarnawski, numer tel. 17 747 68 13 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji niniejszego naboru wniosków o udzielenie pomocy de minimis jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w targach Summer Fancy Food Show, które odbędą się w dniach 30.06. - 02.07.2018 r. w Nowym Jorku, realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, przygotowywaniu relacji z wydarzenia oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników wydarzenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
4) dane osobowe przechowywane będą przez 10 lat od momentu udzielenia pomocy de minimis,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis.

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa (do pobrania) znajdują się poniżej: 

  1. Regulamin uczestnictwa w Targach.
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa - Wniosek o uczestnictwo.
  3. Załącznik nr 1 do Wniosku o uczestnictwo - Fiszka informacyjna nt. przedsiębiorstwa.
  4. Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  5. Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa - Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu.
  6. Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa - Wzór Umowy o dofinansowanie.
  7. Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie - Wzór zaświadczeń o pomocy de minimis.
  8. Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa - Kryteria wyboru przedsiębiorstwa.

 

WYNIKI NABORU

Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej zakończył weryfikację wniosków firm ubiegających się o dofinansowanie uczestnictwa w Targach Summer Fancy Food Show - Nowy Jork.

DO POBRANIA: Lista zakwalifikowanych firm (pdf).