1
7 lutego 2018 roku Województwo Podkarpackie wzięło udział w Gali Eksportu 2018 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którego organizatorem było Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Gala zgromadziła wiele środowisk wspierających eksport produktów lokalnych wytwórców: przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, polityków, dyplomatów, ludzi nauki oraz reprezentantów władz centralnych, odpowiedzialnych za relacje gospodarcze Polski z zagranicą.

Przedsięwzięcie to było okazją do zaprezentowania najlepszych przedsiębiorstw z handlem zagranicznym. Spotkanie eksporterów w Lublinie było też okazją do wyróżnienia zasłużonych dla eksportu. Wśród Laureatów odznaczonych medalem „Zasłużony dla Eksportu” znalazła się firma podkarpacka Makarony Polskie SA z Rzeszowa.

Przewodnim tematem Gali była „Innowacyjność i konkurencyjność podstawą polskiego eksportu”. Prelegenci wielokrotnie podkreślali, iż w dobie globalnej gospodarki te dwie cechy innowacyjność
i konkurencyjność eksportu w zdecydowanej mierze przesądzają o jego sile i sukcesie firmy.

Podczas Gali Województwo Podkarpackie prezentowało swoje walory gospodarcze na stoisku wystawienniczym.

Udział w wydarzeniu współfinansowany był z projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

Joanna Socha-Kotula
Oddział Współpracy Gospodarczej

7 lutego 2018 roku Województwo Podkarpackie wzięło udział w Gali Eksportu 2018  w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którego organizatorem było Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Gala zgromadziła wiele środowisk wspierających eksport produktów lokalnych wytwórców: przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, polityków, dyplomatów, ludzi nauki oraz reprezentantów władz centralnych, odpowiedzialnych za relacje gospodarcze Polski z zagranicą.

Przedsięwzięcie to było okazją do zaprezentowania najlepszych przedsiębiorstw z handlem zagranicznym. Spotkanie eksporterów w Lublinie było też okazją do wyróżnienia zasłużonych dla eksportu. Wśród Laureatów odznaczonych medalem „Zasłużony dla Eksportu” znalazła się firma podkarpacka Makarony Polskie SA z Rzeszowa.

Przewodnim tematem Gali  była „Innowacyjność i konkurencyjność podstawą polskiego eksportu”. Prelegenci wielokrotnie podkreślali, iż w dobie globalnej gospodarki te dwie cechy innowacyjność
i konkurencyjność eksportu  w zdecydowanej mierze przesądzają o jego sile i sukcesie firmy.

Podczas Gali Województwo Podkarpackie prezentowało swoje walory gospodarcze na stoisku wystawienniczym.

Udział w wydarzeniu współfinansowany był z projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.