DSC00033
Region w ciągu ostatnich kilku dni był celem podróży 26 osobowej delegacji z Chin. Wizyta Azjatów była pokłosiem gospodarczego wyjazdu podkarpackiej delegacji do prowincji Kuangsi we wrześniu br. i zaproszeniem skierowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego do partnerów z Chin do udziału w grudniowej EKOGALI.

Zaproszenie zostało przyjęte przez stronę chińską z nieukrywanym entuzjazmem, efektem czego była organizacja przez Województwo misji gospodarczej, konferencji oraz szkolenia pn. „Rynek chiński – szanse i zagrożenia” przybliżającego rynek chiński dla przedsiębiorców w regionie.

Konferencja odbyła się 8 grudnia 2017 r., w G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Jasionce. W trakcie przedsięwzięcia omówione zostały następujące zagadnienia:

  • współpraca polsko-chińska na rynku spożywczym i turystycznym;
  • eksport produktów rolno – spożywczych na rynki azjatyckie;
  • możliwości, szanse rozwoju, kanały dystrybucji i ograniczenia w handlu z Chinami;
  • wymagania i standardy dla produktów bio na rynku chińskim;
  • sposoby finansowania i wsparcie eksportu na rynek chiński;
  • promocja polskich produktów ekologicznych i tradycyjnych na przykładzie dotychczasowych działań na rynku chińskim.

Szkolenie dla podkarpackich przedsiębiorców odbyło się dzień po konferencji, 9 grudnia 2017r., również w G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Jasionce. W ramach szkolenia omówiona została certyfikacja produktów na rynku chińskim i kanały dystrybucji, płatności i reklamacji w obrocie z krajami azjatyckimi.

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego chińscy przedsiębiorcy mieli możliwość prezentacji swoich produktów, rozmów B2B z podkarpackimi przedsiębiorcami oraz okazję do zapoznania się z naszą kulturą i potencjałem gospodarczym regionu. W trakcie pobytu na Podkarpaciu Chińczycy odbyli spotkania z Marszałkiem, Wojewodą, Ministrami Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Rozwoju. Własne produkty Chińczycy prezentowali na swoim wspólnym stoisku podczas Ekogali. Atrakcją, ciekawie zaprojektowanego stoiska chińskiego, był pokaz parzenia i picia herbaty. Nad całym ceremoniałem czuwał dedykowany do niego mistrz ceremonii.

Celem wizyty była promocja potencjału gospodarczego Województwa Podkarpackiego, nawiązanie kontaktów handlowych oraz wymiana doświadczeń. Wizyta miała duże znaczenie dla lokalnych producentów, przede wszystkim specjalizujących się w żywności wysokiej jakości. Podkarpaccy przedsiębiorcy zdobyli cenne doświadczenie i porady w postępowaniu z chińskim konsumentem.

Udział przedsiębiorców w wydarzeniu współfinansowany był z projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej