201711 neureus 245
Przedstawiciele polityczni najwyższego szczebla oraz techniczni z regionów członkowskich NEREUS (Sieci Europejskich Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne), wraz z m.in. prezesem włoskiej agencji kosmicznej, Roberto Battistonem, dyrektorem operacyjnym francuskiej agencji kosmicznej CNES, Lionelem Suchetem, potwierdzili w Brukseli w dn. 29 listopada 2017 r. swoje polityczne zaangażowanie w misję NEREUS z okazji 10-lecia sieci.

Dowodem zaangażowania regionów partnerskich do których wiosną br. dołączyło Województwo Podkarpackie, jest podpisana wspólna deklaracja w sprawie kluczowych priorytetów politycznych. Z uwagi na dynamikę tej branży, wymagały one aktualizacji po 10 latach od podpisania politycznej karty założycielskiej sieci.

Oficjalne podpisanie deklaracji poprzedziło szereg wydarzeń, począwszy od warsztatów dla przedsiębiorców. W ślad za nimi poszczególne regiony prezentowały sposoby lokalnego wykorzystanie danych gromadzonych przez satelity oraz perspektywy ich przetwarzania dla poprawy jakości życia mieszkańców. Najczęstsze przykłady takiego zastosowania dotyczyły ochrony środowiska (zapobieganiu katastrofom, tj. pożarom, powodziom oraz obsuwaniu się gruntów np. na terenach sąsiadujących z kopalniami), zarządzania rejestrem gruntów i szeroko pojętym nadzorem nad terytorium.

W imieniu Województwa Podkarpackiego, które aspiruje do stworzenia z branży kosmicznej swojego atutu i przewagi konkurencyjnej, podpis pod deklaracją złożyła dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, P. Danuta Cichoń. Ponadto, skład delegacji z Podkarpacia stanowili: dyrektor Terenowego Oddziału Polskiej Agencji Kosmicznej w Rzeszowie, dr Michał Marchewka, prezes Vadym Melnyk z Cervi Robotics i Tomasz Gulak z Primebit Studio.

Wśród prelegentów podkreślających tempo rozwoju europejskiej infrastruktury kosmicznej i ogromną dostępność danych kosmicznych, która nie jest wciąż wystarczająco wykorzystywana i przekształcana by w większym niż dotychczas stopniu służyć mieszkańcom, byli również przedstawiciele najważniejszych instytucji europejskich, tacy jak eurodeputowana Constanze Krehl (przewodnicząca grupy ds. przestrzeni kosmicznej „Sky & Space” oraz sprawozdawczyni opinii „Strategia kosmiczna UE”), Andrees Jaadla (członek Europejskiego Komitetu Regionów) oraz Dyrektor Generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej, prof. Johann-Dietrich Woerner.

Udział Województwa Podkarpackiego w wydarzeniu współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

text. Edgar Szewczyk
Oddział Współpracy Gospodarczej