Misja USA 14
Przedstawiciele podkarpackiego sektora lotniczego wrócili z czterodniowej misji gospodarczej w USA. Wyjazd zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku oraz z Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Głównym celem przedsięwzięcia była promocja potencjału gospodarczego Podkarpacia w zakresie przemysłu lotniczego i kosmonautycznego oraz podkarpackich MŚP na rynku amerykańskim.

W skład sześcioosobowej delegacji weszli: przedstawiciel „Doliny Lotniczej”, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz podkarpaccy przedsiębiorcy z firm: Ultratech, McBraida, Yasa Motors Poland, 3D Robot oraz Żbik.

Misja rozpoczęła się spotkaniem biznesowym w Hartford – głównej siedzibie Pratt & Whitney, zorganizowanym przez Connecticut District Export Council - instytucję funkcjonującą w ramach Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialną za stymulowanie eksportu i międzynarodowego biznesu. Spotkanie zainicjował Craig Musson – Dyrektor w P&W, odpowiedzialny za globalny łańcuch dostaw i zapatrzenia dla korporacji. W przedstawionej prezentacji omówił możliwości płynące z zakwalifikowania się do programu „UTC SUPPLIER GOLD”, charakteryzując oczekiwania i wymagania stawiane przyszłym dostawcom podzespołów. Spotkanie biznesowe zgromadziło przedstawicieli branży lotniczej z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Polski, Chin oraz Korei.

W drugim dniu delegacja uczestniczyła Międzynarodowych Targach „Aerospace Alley Tradeshow” organizowanych przez stowarzyszenie Aerospace Components Manufacturers. ACM to jedna z największych koncentracji światowej klasy firm lotniczych. Podmioty zrzeszone w ACM dostarczają komponenty lotnicze potentatom z całego świata. Przedsięwzięcie swoim wystąpieniem otworzył Bob Leduc – Prezes Zarządu Pratt & Whitney. Prelegent omówił działalność korporacji na przestrzeni lat, podkreślając dotychczasowe osiągnięcia i nadchodzące największe wyzwania. Targi zgromadziły przedstawicieli ponad 100 firm – kontrahentów światowych liderów z branży. Dzięki uczestnictwu w wydarzeniu, podkarpaccy delegaci mieli możliwość zaprezentowania swoich produktów i spotkania się z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Wizytę w Hartford zakończyły wizyty w instytucjach i przedsiębiorstwach funkcjonujących w zagłębiu lotniczym w Connecticut. Podkarpackie firmy odwiedziły Connecticut Center for Advanced Technology – organizację non-profit, zajmującą się badaniami i wdrożeniami zaawansowanych technologii oraz rozwiązań IT, firmę AMK Welding – dostawcę kompleksowych usług spawalniczych i obróbkowych dla zastosowań lotniczych oraz Crescent Aerospace, A-1 Machining Company – przedsiębiorstwo zajmujące się obróbką skrawaniem części i komponentów dla przemysłu turbinowego.

W ostatnim dniu pobytu w USA, podkarpackie MŚP zaprezentowały się podczas spotkania biznesowego w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Elementem podsumowującym wizytę we „Wielkim Jabłku” był networking podczas rozmów indywidualnych z gośćmi zaproszonymi przez WPHI.

Dzięki bezpośrednim kontaktom z partnerami zagranicznymi, podkarpaccy przedsiębiorcy mieli możliwość nawiązania współpracy z firmami z branży działającymi na terenie USA, zaprezentowania swojej działalności i produktów oraz wymiany doświadczeń w sektorze lotniczym.

Udział podkarpackich przedsiębiorców w wydarzeniu współfinansowany był z projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

text/foto. Bartosz Czarnecki
Oddział Współpracy Gospodarczej