Białoruś

 

 

 

 

 

 

 

Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w Misji gospodarczej na Białoruś (Mińsk) organizowanej w dniach 22-24 listopada 2017 r.

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Województwa Podkarpackiego, reprezentujące branże: rolno - spożywczą, elektromaszynową, metalową, budowlaną, chemiczną.

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa, termin nadsyłania wniosków upływa 8 listopada 2017 r. (godz. 12:00).

Szczegółowe informacje oraz niezbędna dokumentacja, znajdują się na stronie: http://www.misja.gmsynergy.com.pl/

Przedsięwzięcie finansowane jest z projektu RPO WP 2014-2020 - „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.