20171023 091639Zrównoważony i inteligentny rozwój Polski to przewodni temat II Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbywa się w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena. Do podrzeszowskiej Jasionki przybyli naukowcy, politycy, przedstawiciele samorządu i biznesu, by dyskutować o kierunku, w jakim podąża polska gospodarka. Udział w forum wziął wicemarszałek Bogdan Romaniuk.


II Forum Inteligentnego Rozwoju to innowacyjna płaszczyzna styku trzech kluczowych filarów polskiej perspektywy inteligentnych specjalizacji: biznesu, samorządu i nauki. Wydarzenie składa się z kilkunastu konferencji skupiających się wokół motywu przewodniego: „Nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne oraz żywnościowe gwarantem inteligentnego rozwoju”.

Podczas forum zaprezentowano projekt Polska 3.0. To największy w powojennej historii naszego kraju program gospodarczy oraz największy projekt klastrowy w Europie. Skupiono w nim kilkadziesiąt projektów gospodarczych tworzących spójny program polskiej gospodarki. POLSKA 3.0 to zintegrowane działania, mające na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego w kraju. Jego konsekwencją będzie utworzenie największego w Europie Centrum Logistycznego na Śląsku, które stanie się krajowym zagłębiem logistyki, biznesu i przemysłu. Ideę projektu oraz jego założenia przedstawiła Angelika Jarosławska, koordynator Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. W wystąpieniu towarzyszył jej robot Pepper - ten sam, który podbił serca gości na targach w Hanoverze.

Forum jest okazją do dyskusji na tematy związane z bezpieczeństwem energetycznymi i żywnościowym. W panelu dyskusyjnym pn.: „Plan dla Polski – nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne oraz żywnościowe gwarantem inteligentnego rozwoju”, udział wzięła między innymi Danuta Cichoń, dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego w urzędzie marszałkowskim.

Województwo podkarpackie jest współorganizatorem II Forum Inteligentnego Rozwoju. Stało się to możliwe  dzięki wsparciu ze środków unijnych w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa podkarpackiego” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020. 
 
Pierwszy dzień II Forum Inteligentnego Rozwoju zakończy gala Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategoriach: innowacyjna firma, jednostka naukowa, jednostka samorządu terytorialnego oraz nagrody specjalne (Nagroda Główna, Nagroda w Kategorii Człowiek Roku, Nagroda w Kategorii Instytucja Roku).

II Forum Inteligentnego Rozwoju towarzyszyć będą także targi goPL2020, dedykowane dawcom nowych technologii w obrębie krajowych inteligentnych specjalizacji i samorządom mającym w swojej ofercie atrakcyjną propozycję gruntów pod inteligentny biznes. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.

Tekst i foto: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP