171018 summitWykłady, dyskusje i sesje networkingowe poświęcone temu, aby jak najpełniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji, medycynie i biznesie. Temu poświęcona jest międzynarodowa konferencja eLearning Journeys, która już po raz drugi odbywa się w Rzeszowie. Wśród uczestników wydarzenia są eksperci z różnych stron świata, którzy dyskutują o tym, jak tworzyć nowoczesną edukację oraz jak jej efekty wykorzystać w różnych sferach codziennego życia.

W konferencji uczestniczą naukowcy, nauczyciele, przedstawiciele wyższych uczelni, firm i branży medycznej. Wśród nich są m.in. profesorowie amerykańskich uczelni oraz specjaliści z korporacji takich jak Apple czy Intel. Jednym z gości wydarzenia jest Santeri Koivisto, twórca Minecraft Edu - platformy edukacyjnej, opartej na jednej z najpopularniejszych gier na świecie.

W imieniu samorządu województwa gości konferencji powitał członek zarządu Stanisław Kruczek.

W tym miejscu na Podkarpaciu, gdzie dziś jesteśmy – mówił podczas konferencji zorganizowanej w G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce - krzyżują się trakty komunikacyjne z południa na północ i ze wschodu na zachód. Nasz region ma wielki potencjał i ambicję rozwoju w wielu sferach. Zbudowaliśmy platformę cyfrową, aby dać podwaliny pod innowacyjne pomysły, które - mam nadzieję - w oparciu o nią będą realizowane.  Od dwóch lat Podkarpacie ma regionalną strategię innowacji na lata 2014-20,  która powstała  w oparciu o inteligentne specjalizacje. Głównym filarem, na którym opieramy nasz rozwój są przemysł lotniczy i kosmiczny. To u nas funkcjonuje niemalże 170 firm z tych branż, które zatrudniają prawie 25 tys. osób. Naszą przyszłość opieramy także o sektor informatyczny i telekomunikacyjny - region należy do wyróżniających się pod względem zasobów potencjału naukowo-badawczego w tej sferze. Stawiamy też na przemysł motoryzacyjny. Siła tych branż budowana jest w oparciu o tradycję i dobrze wykształcone kadry inżynierów. Doskonale wiemy więc, że potrzebna jest nam nowoczesna edukacja, stąd nasze wsparcie dla idei eLearning Journeys – mówił podczas konferencji członek zarządu Stanisław Kruczek. 

„Summit Day”, czyli drugi dzień konferencji eLearning Journeys, koncentruje się na eLearningu w edukacji, biznesie i medycynie oraz wyzwaniach i możliwościach XXI wieku. Wykład o nauczaniu za pomocą gier oraz korzyściach płynących z tego sposobu nauki dla nauczycieli uczniów zaprezentował Santeri Koivisto, twórca Minecraft Edu - platformy edukacyjnej, opartej o jedną z najpopularniejszych gier na świecie. Uwagę uczestników konferencji przykuł także wykład dr. Asifa Qasima, kardiologa i twórcy międzynarodowej platformy edukacyjnej dla lekarzy. 

W konferencji uczestniczyli także poseł Krystyna Wróblewska i przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Cypryś. 

Cieszę się, że to właśnie na Podkarpaciu odbywa się jedno z najważniejszych wydarzeń eLearningowych nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, które porusza kwestie dotyczące zastosowania eLearningu w wielu branżach i obszarach. Pierwsza edycja konferencji wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników, zaś prelegenci byli pod wielkim wrażeniem rozwoju regionu oraz jego stolicy – mówi Myron Cizdyn, pomysłodawca i organizator eLearning Journeys.

Podczas konferencji eLearning Journeys odbędzie się także warsztat pn. „Verify your business model”, przeznaczony dla start-upów i osób, które mają nowatorski pomysł na biznes. Biznesplany zweryfikują międzynarodowi eksperci ds. inwestowania i rozwoju firm: Alan Greenberg, Santeri Koivisto, Eileen Lento, Michael Jay, Artur Dyro. Warsztat będzie połączony z sesją networkingową, umożliwiającą nawiązanie wartościowych kontaktów.

Organizatorami wydarzenia są Myron Cizdyn z The BLPS Group oraz województwo podkarpackie. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Zdrowia.  Konferencja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego".

 

Text / foto.
Aleksandra Gorzelak Nieduży
Biuro prasowe UMWP

 

 

Foto.
Bartosz Czarnecki
Oddział współpracy gospodarczej