K31
Właściciele firm z Polski i z Podkarpacia spotkali się w Arłamowie z ministrami rozwoju, Jerzym Kwiecińskim i finansów Marianem Banasiem, Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart oraz władzami samorządowymi na czele z Marszałkiem Władysławem Ortylem oraz Wicemarszałkiem i Organizatorem spotkania Bogdanem Romaniukiem.

Zgromadzonych gości powitał w imieniu Fundacji Serce bez Granic Bliźniemu Swemu Wicemarszłek Bogdan Romaniuk. Wystąpieniami otwierającymi dyskusję były wystąpienia Marszałka Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla, oraz ministrów Jerzego Kwiecińskiego i Mariana Banasia.

Uczestnicy dyskutowali między innymi o uszczelnianiu podatku VAT i proponowanych zmianach w podatku CIT, jak również o urzędniczej odpowiedzialności za błędy. Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji społecznych przed kolejnymi zapowiadanymi przez rząd zmianami przepisów.

Ciekawe okazały się panele dyskusyjne dotyczące wprowadzanych regulacji prawnych oraz współpracy biznesu z administracją państwową, które prowadził Zbigniew Jakubas Prezes Spółki Multico. Oprócz wspomnianych wiceministrów aktywnie uczestniczyli w nich udział między innymi: Marek Góra wiceprezes Maspex, Krzysztof Gil Partner Deloitte, Zbigniew Konieczek Prezes Newag, oraz Beata Drzazga z firmy BetaMed.

Innymi tematami wiodącymi podczas spotkania w Arłamowie oprócz spraw podatkowych, były między innymi tematy związane ze skróceniem wieku emerytalnego, polityką fiskalną wobec przedsiębiorcy. Podnoszono też kwestię prawa budowlanego i biurokracji, która jest hamulcem inwestycji i rozwoju gospodarczego, wykorzystania środków unijnych na infrastrukturę, rozwoju infrastruktury kolejowej i rozwoju energetyki.

Minister Rozwoju, Jerzy Kwieciński, podsumowując spotkanie powiedział, że takie spotkania nie są łatwe, a środowisko biznesu należy do takiego, które bardzo szczerze wyraża swoje poglądy, ale administracja nie powinna się zamykać na spotkania z biznesem.

Po zakończonej konferencji, dalsze rozmowy i dyskusja na powyższe tematy odbywały się w kuluarach.

 

Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej