Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi siedzi na scenie

 


 

Tradycyjnie Forum Ekonomicznemu towarzyszy konferencja „Europa Karpat” czyli debaty ekspertów reprezentujących w szczególności kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jej pomysłodawcą jest przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński. Dziś w tytułowym panelu wziął udział marszałek Władysław Ortyl.

 

Oprócz marszałka w ciekawej dyskusji wzięli udział: Ołena Shulak (Ukraina), deputowana do Rady Najwyższej, przewodnicząca partii Sługa Ludu, Taras Stetskiv (Ukraina), deputowany do Rady Najwyższej, Andrzej Szejna, poseł na Sejm RP, Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce, Atlantic Council, Tomasz Grzegorz Grosse, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego, Mykhaylo Khariy (Ukraina), Centrum na rzecz Transformacji, Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Moderatorem był Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao SA. Część gości łączyła się podczas debaty przez łącza internetowe.

 

Niemal na całym świecie powszechne jest przekonanie, że wojna skończy się pomyślnie dla Ukraińców. Po jej zakończeniu przed Ukrainą pojawi się jednak kolejne trudne zadanie – odbudowa kraju. Eksperci oceniają, że pełna pochłonie od 600 mld do 1000 mld USD. Polska ze swoim doświadczeniem związanym z transformacją kraju, i przy skutecznym wykorzystaniu środków krajowych i unijnych, ma dużo do zaoferowania. Niezbędne jest jednak odpowiednie przygotowanie oferty kompleksowego wsparcia Ukrainy, obejmujące zarówno opracowanie strategii i zaplanowanie środków, jak i szkolenie kadr do przyszłego zarządzania krajem. W dyskusji poruszano zarówno gospodarcze jak i polityczne kwestie przyszłości Ukrainy.

 

Trzeba ściśle powiązać odbudowę Ukrainy ze wzmacnianiem jej związku z Europą Środkową i projektem Trójmorza. Ukraina musi być związana z regionem, przyspieszy to jej akcesję do Unii Europejskiej. Trójmorze to okno, które otwiera się dla Ukrainy – powiedział Tomasz Grosse.

 

Moderator Jerzy Kwieciński przypomniał ofiarną pomoc dla Ukrainy jaką Polacy skierowali dla ukraińskich uchodźców. – To bardzo dobry prognostyk na przyszłość – powiedział Jerzy Kwieciński. Wspomniał także o egzaminie jaki zdały zarówno służby, samorządy i mieszkańcy o czym mówiono niemal na całym świecie.

 

Służby kryzysowe, struktury samorządowe organizacje pozarządowe i wreszcie społeczeństwo – te cztery obszary wspaniale współpracowały, to był przykład wspaniałej synergii. Wszystko zadziałało i ten proces zaopiekowania się uchodźcami był takim fenomenem. Myślę, że do tego, nas jako Polaków też mieszkańców Podkarpacia przygotował wielki ruch Solidarności, bo to był taki odruch solidarności przez S – dodał Jerzy Kwieciński.

 

Wspomniał o tym również marszałek Władysław Ortyl. Wyraził nadzieję, że wojna zakończy się względnie szybko, choć eksperci wspominali podczas panelu, że może to być nawet kilka lat. W trakcie dyskusji marszałek mówił również o procesach jakie czekają Ukrainę po zakończeniu wojny i o możliwych formach pomocy jakie może zaproponować Podkarpacie.

 

Wdrażamy z poziomu regionalnego Fundusze Europejskie, które do nas płyną. Przypomnę że w Polsce ponad 40% środków jest absorbowane przez instytucje zarządzające czyli przez Samorządy Wojewódzkie, z poziomu regionalnego w systemie zdecentralizowanym, zatem mamy pełny pełną wiedzę i pełne kompetencje w zakresie programowania, przygotowywania różnego rodzaju dokumentów strategicznych, operacyjnych i wreszcie wykorzystania oraz kontrolowania tych środków już w procesie inwestycji. W Ukrainie mamy relacje, można powiedzieć personalne, które są też istotne w tym procesie pomocy i komunikowania pewnych praktyk.  Jesteśmy gotowi do tego aby stronie ukraińskiej przekazywać te dobre praktyki w zakresie ich przygotowania, wdrażania, tzw. myślenia  projektowego – tłumaczył Władysław Ortyl. 

 

Marszałek wspominał także o wieloletniej, bliskiej współpracy z niektórymi obwodami ukraińskimi, co również ma w aktualnej sytuacji olbrzymie znaczenie. Dodał też, jaki jego zdaniem kierunek obierze pomoc dla Ukrainy.

 

Mamy też świadomość, że jeżeli Ukraina będzie odbudowywana, to nie będzie to rekonstrukcja tego co było, czy to w kwestii infrastruktury, czy przedsiębiorczości czy też w układzie funkcjonowania przyszłych samorządów. To będzie to coś, co musi być przeskokiem, krokiem do przodu. Realizacją nowych rozwiązań, działań innowacyjnych we wszystkich obszarach gospodarki, całego rozwoju społecznego. Raz jeszcze powtarzam samorządy Podkarpacia są gotowe, aby dobrymi praktykami się podzielić, a które mogę ten proces odbudowy wspomóc - podsumował.

 

O podobnym, dwutorowym procesie odbudowy Ukrainy mówili też goście z Ukrainy, którzy łączyli się z uczestnikami konferencji za pomocą łączy internetowych. Podkreślali mocno integrację Ukrainy z Unią Europejską.

 

Konferencję zakończyła prezentacja przez Marka Kuchcińskiego przesłania Rady Programowej Klubów Europy Karpat, które podpisało już 50 przedstawicieli klubu Europy Karpat.

 

Przesłanie będzie przesłane do ludzi kultury, środowisk opiniotwórczych w Europie. Chodzi o wzmocnienie współpracy i wsparcie wszystkich państw w tym trudnym okresie - powiedział Marek Kuchciński, który przedstawiał jego treść w towarzystwie litewskiego parlamentarzysty Emanuelisa Zingerisa.

 

W przesłaniu czytamy m.in.: 

- jedność Europejska jest wielką wartością i nadzieją którą należy chronić i wzmacniać

- atak Rosji na Ukrainę i tocząca się wojna nie może prowadzić do pogłębiania już istniejących podziałów między państwami Unii Europejskiej

- państwa Europy Środkowej coraz częściej doświadczają przedmiotowego traktowania, zamiast wsparcia, solidarności i szacunku dla zasady równości, przychylnie traktowane w Brukseli inicjatywy federacyjne czy całkowitego zniesienia zasady jednomyślności w radzie europejskiej, świadczą o rosnącej chęci dominacji dużych i silniejszych nad innymi narodami i państwami traktowanymi jako inna Europa

- tylko współpracując z poszanowaniem różnorodności kulturowej i tradycji narodowych, z umiejętnością sprawiedliwego dzielenia dóbr i wzajemnej tolerancji, Unia Europejska zachowa atrakcyjność dla wszystkich swoich obecnych i przyszłych członków

- opowiadamy się za wzmacnianiem dialogu i współpracy w całej Europie Środkowej od krajów nad Adriatykiem i Morzem Czarnym aż po państwa położone nad Bałtykiem

 

Prezentacja przesłania zakończyła kolejną edycję konferencji „Europa Karpat”.

Galeria zdjęć:

 

Tekst i foto z Karpacza Tomasz Leyko

Biuro Prasowe UMWP