191023 KONKURSRuszył konkurs „Podkarpacie – tutaj mieszkam. 20 lat województwa podkarpackiego. Nasze osiągnięcia i wyzwania” organizowany przez Uniwersytet Rzeszowski i Województwo Podkarpackie.

 Jego celem jest kształtowanie wiedzy na temat województwa podkarpackiego; przyczynianie się do budowania, wśród młodych osób, tożsamości regionalnej i lokalnej; zaangażowanie jak największej liczby szkół w podejmowanie wątków najnowszej historii województwa podkarpackiego i lokalnych społeczności; rozwijanie twórczej aktywności młodzieży oraz zdobycie nowych umiejętności; rozwijanie wyobraźni.

 Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy konkursowej, której tematem przewodnim będzie wpływ na poszczególne osoby, rodziny, społeczności lokalne i regionalne czy osobiście na uczestnika konkursu, zachodzących w województwie podkarpackim przemian, zaistniałych osiągnięć i pojawiających się wyzwań w okresie ostatnich dwudziestu lat. Pracą konkursową może być:

  • prezentacja multimedialna,
  • pamiętnik,
  • poster,
  • film,
  • fotografia lub cykl fotografii,
  • blog,
  • komiks,
  • utwór literacki,
  • inne dzieło artystyczne.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz studenci szkół wyższych spełniający wymogi zawarte w Regulaminach konkursu (w załącznikach).

Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem 1 do Regulaminu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 25 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) do Uniwersytetu Rzeszowskiego – Instytut Nauk Socjologicznych, Al. Tadeusza Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem: „Konkurs: Podkarpacie - tutaj mieszkam”.

Więcej informacji o konkursie: http://www.is.ur.edu.pl/konkurs-podkarpacie-tutaj-mieszkam

 191023 rzeszowDRON