190829 pogrzanin

Prawie 14 mln zł trafi do powiatu przeworskiego na realizację zadania związanego z rewitalizacją kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów. Środki będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. O wsparciu finansowym poinformował dziś w trakcie briefingu prasowego marszałek Władysław Ortyl.

O przyznaniu środków dziennikarze dowiedzieli się na briefingu, zorganizowanym w trakcie specjalnego przejazdu kolejką „Pogórzanin”. Na dodatkowy kurs, przedstawicieli mediów oraz lokalnych samorządowców zaprosił starosta przeworski Bogusław Urban oraz sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Anna Schmidt-Rodziewicz. 

Konferencja odbyła się przed wjazdem do tunelu w Szklarach (najdłuższego tunelu kolejki wąskotorowej w Europie). Jako pierwszy głos zabrał marszałek Władysław Ortyl.

- Prawie 14 mln zł trafi na projekt warty w sumie 20 mln zł. Będzie rewitalizowane torowisko, będą rewitalizowane przystanki, także pozstałe miejsca, które będą służyły tej kolei. Oczywiście w naszej ocenie jest to pierwszy krok. Chcielibyśmy, aby ten dobry początek znalazł finał w całkowitej rewitalizacji linii w przyszłym regionalnym programie operacyjnym – mówił Władysław Ortyl.

Marszałek zapowiedział także działania samorządu w zakresie promocji „Pogórzanina”.

- Chcemy, aby produkt turystyczny jakim jest „Pogórzanin” stał się jedną z marek województwa podkarpackiego. Do jej promocji włączy się samorząd regionu. Uruchomimy naszą regionalną organizację turystyczną, która mocniej zaangażuje się w promocję tej marki – dodał marszałek.

Minister Anna Schmidt-Rodziewicz, zaangażowana w sprawy powiatu przeworskiego, podkreśliła rangę inwestycji, zauważając potrzebę lokowania środków w promocję regionu.

- Myślę, że ta kolej wąskotorowa, jest i powinna być perełką turystyczną powiatu przeworskiego. Skala dofinasowania po stronie samorządu województwa jest ogromna. W takie produkty trzeba inwestować, trzeba przeznaczać pieniądze także na promocyjne wydarzenia, bo przecież mówimy o cyklu wydarzeń kulturalnych i turystycznych, które odbędą się po rewitalizacji kolejki – powiedziała Anna Schmidt-Rodziewicz.

Starosta Bogusław Urban dziękował zarządowi regionu za wsparcie.

- Projekt ten był zagrożony. Cieszę się, że zarząd województwa zauważył zmianę podejścia zarządu powiatowego, zmianę funkcjonowania samej kolejki. Zrobiliśmy szereg inwestycji, które umożliwiły nam funkcjonowanie. Dlatego decyzja zarządu województwa to dla nas wspaniała sprawa – nie krył radości starosta przeworski.

Druga część spotkania odbywał się w starostwie powiatowym w Przeworsku. W jego trakcie przedstawiciele urzędu omówili dotychczasowe działania w ramach promocji kolejki „Pogórzanin”. Koordynator Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej Paweł Tworek mówił o aktywności lokalnego samorządu w tym zakresie, wymieniając m.in.: cykl „Opowieści Wąskotorowe” w ramach projektu Niepodległa. Mówił także o dodatkowych weekendowych kursach, uruchomionych głównie z myślą o turystach przyjeżdżających z innych części województwa.

Następnie głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, przechodząc do kwestii pozostałych inwestycji regionalnego samorządu w powiecie przeworskim.

- Powiat przeworski jest siódmym powiatem Podkarpacia pod względem wielkości środków bezwzględnych, to bardzo dobra pozycja - mówił marszałek Ortyl, dodając - Środki przypadające na jednego mieszkańca, również wypadają powyżej średniej w naszym regionie. To głównie dzięki aktywność tutejszych samorządów. Zachęcam państwa do pracy, aby te pozycje utrzymać - mówił. 

Marszałek przedstawił także wysokość inwestycji drogowych z udziałem środków unijnych. 

- To są inwestycje, które już zostały zakończone, albo są w trakcie realizacji. Łączna ilość tych środków przekracza 140 mln zł - podkreślał Władysław Ortyl. 

Marszałek zwrócił także uwagę na starania samorządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa na sieci dróg wojewódzkich. Chodzi o budowę chodników i zatoczek przy drogach. Szczególnie biorąc okolice infrastrukturę i budynki użyteczności publicznej. Projekt z samego złożenia trafi do wielu samorządów z terenu powiatu przeworskiego. 

Nie zabrakło informacji o projekcie infrastrukturalnym, jakim jest Podmiejska Kolej Aglomeracyjna.

- To gigantyczny projekt, jakiego województwo podkarpackie jeszcze nie miało. Opiewa na sumę prawie 600 mln zł. Za niemal 290 mln zostanie zakupiony tabor kolejowy, pozostała część czyli 300 mln zostanie przeznaczonych budowę nowej i remont dotychczasowej infrastruktury - wyliczał marszałek.

Anna Schmidt-Rodziewicz zwróciła uwagę na korzyści płynące ze współpracy samorządów różnych szczebli.

- Pragnę podziękować panu marszałkowi za wszystkie działania jakie podejmuje samorząd województwa w zakresie rozwoju powiatu przeworskiego. Zarówno w zakresie budowy i poprawy infrastruktury, ale także w innych obszarach, mam tu na myśli np. inwestycje w OZE – mówiła, jedocześnie dodając - Bardzo cieszę się, że marszałek chętnie spotyka się z samorządowcami w trakcie swoich wizyt. To już druga wizyta marszałka w tej formule, w tej części regionu. Ostatnio spotkaliśmy się w powiecie lubaczowskim. Skorzystali na tym samorządowcy z tamtego terenu, teraz jest czas dla państwa – dodała Anna Schmidt-Rodziewicz.

 

tekst/fot. Michał Mielniczuk
wideo: Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP