W dniach 21-22 października w Antwerpii odbyły się targi „Subcontracting 2015” dla podwykonawców w sektorze branży metalowej. Dom Polski Wschodniej, do którego należy Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego, we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Królestwie Belgii byli organizatorami polskiego stoiska, na którym podmioty z Polski Wschodniej mogły zaprezentować swoje usługi oraz produkty.

Województwo Podkarpackie było reprezentowane przez Zakłady Mechaniczne RUFUS z Dębicy, wzbudzając zainteresowanie uczestników urządzeniem, zajmującym się transportem detalu w obiegu zamkniętym.

Targi oprócz stoisk wystawowych zapewniały warsztaty, konferencje, imprezy sieciowe oraz spotkania B2B, a także giełdę kooperacyjną Enterprise Europe Network. Udział w targach pozwalał na prezentację rozwiązań innowacyjnych oraz know-how projektów przemysłowych, które stanowią zapotrzebowanie firm z Europy Zachodniej. Targi Subcontracting były połączone z targami „Tydzień Spawalnictwa”, które odbywały się w tym samym czasie w sąsiedniej hali wystawienniczej.


 

Adrian Biernacki
Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli