9 września 2020 r. odbyło się VI posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Ze względu na obostrzenia wynikające z panującej epidemii COVID-19, zostało ono zorganizowane w trybie zdalnym. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Panią Mirosławę Widurek, wieloletniego członka Rady posiedzenie rozpoczęto od złożenia jej podziękowań za pracę oraz zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji pozarządowych.


Kolejno, podczas spotkania przedstawiono m.in. koncepcje powstania Rady Dialogu Obywatelskiego oraz projekt umowy Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności w Polsce w latach 2021-2027 dotyczący definiowania wydatkowania środków unijnych na terenie całego kraju.
Została również omówiona sytuacja podkarpackich organizacji pozarządowych w czasie pandemii. Głosowaniu został poddany Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030. Poruszono również temat zaliczek przeznaczonych na realizację konkursów w osiach priorytetowych od II do VI oraz przedstawiono informację na temat konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2020” magazynu Newsweek Polska.