DSC 7810Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl Zarządzeniem Nr 35/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - IV kadencji (2019-2022).
17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego IV kadencji.

W spotkaniu wzięli również udział członkowie poprzedniej kadencji. Rada działalności Pożytku Publicznego jest ciałem doradczym Marszałka w kwestiach dotyczących funkcjonowania III sektora.
Słowa wdzięczności za dotychczasową pracę członkom poprzedniej kadencji Rady wyraziła pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Jednocześnie Pani Wicemarszałek wyraziła nadzieję, na dobrą współpracę z nowo powołaną Radą.

Po dokonaniu wyboru prezydium, w skład którego weszli:
- Maciej Kunysz-Przewodniczący,
- Mariusz Augustynek – Wiceprzewodniczący,
- Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący,
- Anna Tworz – Sekretarz.

Przewodnicząca poprzedniej kadencji pani Kinga Bielec, przedstawiła sprawozdanie z działalności poprzedniej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w którym nakreśliła czym Rada zajmował się do tej pory, a było to: opiniowanie dokumentów dotyczących działalności NGO m.in.: Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi, regulaminy otwartych konkursów ofert. Praca członków Rady w komisjach konkursowych, wyjazdowe posiedzenia Rady, współorganizacja wydarzeń i spotkań dla organizacji pozarządowych.

Skład RDPP WP IV kadencji znajduje się w załączniku.