Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie Uchwały Nr 14/272/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego ogłasza rozpoczęcie procedury głosowania na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Głosowanie na kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie  „Formularza głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego", stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, a następnie dostarczenie go do Urzędu Marszałkowskiego w następujący sposób:

1. osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;

2. lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;
Kancelaria Zarządu Oddział Współpracy z Samorządami i Organizacjami
z dopiskiem„Głosowanie na kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego".

Termin głosowania na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego upływa w ciągu 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie.

O terminowościoddania głosu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dla zgłoszeń złożonych osobiście lub data stempla pocztowego jeśli zgłoszenie wpłynęło za pośrednictwem poczty.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela:

Anna Tworz - Kancelaria Zarządu; Oddział współpracy z samorządami i organizacjami

(Tel.: 17 747 63 14; 605 082 144;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).