IMG 35259 czerwca odbyło się posiedzenie Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 20 organizacji wchodzących w skład Rady. Głównym tematem spotkania było omówienie zmian i przyjęcie ujednoliconego Regulaminu Rady oraz omówienie zrealizowanych i zaplanowanych udziałów w uroczystościach państwowych i patriotyczynych.

Zebrani obejrzeli również film pt. "ZAPORA" o Zgrupowaniu Partyzanckim Zrzeszenia WIN pod dowództwem mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"