P101000520 czerwca br. w Poniatowej - Województwo Lubelskie na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego odbył się kolejny Rajd Śladami mjr „Zapory” i Jego Żołnierzy, mający charakter sesji historycznej.

W spotkaniu, na zaproszenie Zarządu Głównego „Wolność i Niezawisłość” w Lublinie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych: Franciszek Batory, Marian Irzyk oraz Roman Strzępek. Po uroczystej mszy św. i wystąpieniach przedstawicieli władz samorządowych głos zabrał min.: Franciszek Batory – brat Józefa Batorego polskiego żołnierza, kapitana Wojska Polskiego (w 2013 r. awansowany pośmiertnie do stopnia majora), żołnierz ZWZ-AK szef łączności zewnętrznej IV ZG Zrzeszenia "Wolmość i Niezawisłość".


Elżbieta Cieśla
Kancelaria Zarządu