IMG 403811 czerwca roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 14 organizacji wchodzących w skład Rady oraz zaproszeni goście.

Głównymi tematami spotkania było min. organizacja uroczystości upamiętniających 70. rocznicę powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, przedstawienie informacji dotyczących realizacji planu pracy Rady za I półrocze 2015 roku oraz realizacji uprawnień kombatantów w zakresie świadczeń w placówkach służby zdrowia na Podkarpaciu.