IMG 53161 marca br. w Dębicy odbyły się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, w których uczestniczył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz przedstawiciele Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i osób Represjonowanych Stanisław Micał i Józef Batory. Obchody rozpoczęły się na dębickim rynku od złożenia wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego.

Następnie w kościele św. Jadwigi odprawiono uroczystą Mszę świętą po której uczestnicy przeszli na Cmentarz Wojskowy. Przewodniczący Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i osób represjonowanych Stanisław Micał w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na nieoceniony wkład w walkę o niepodległość wniesiony przez żołnierzy WIN. Wspominał swoją działalność w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość oraz wyrażał podziw dla działalności ppłk Lazarowicza. … całe swe serce włożył w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, choć dla jego praojców była to druga ojczyzna… - powiedział przewodniczący. Uroczystość zakończyła się ceremonią składania kwiatów na symbolicznym grobie ppkł. Adama Lazarowicza – zastępcy prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.