IMG 1323 11 grudnia 2014 roku odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych podczas którego obecni byli przedstawiciele 24 organizacji kombatanckich i działających na rzecz kombatantów. Pan Stanisław Micał - Przewodniczący Prezydium przedstawił sprawozdanie z czteroletniej działalności Rady.

 

W drugiej części obrad przeprowadzono wybory nowych członków Prezydium na lata 2014-2018.

Nowy skład Prezydium Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych:

Przewodniczący:

Stanisław Micał

Z-cy Przewodniczącego:

Adam Kantor

Jan Styś

Władysław Wróblewski

Sekretarz:

Kazimierz Wilk

Ważnym punktem obrad było też wypracowanie i zatwierdzenie kierunków działania na kolejne lata.