Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Uprzejmie informujemy, iż Uchwałą Nr 385/7697/22 z dnia 4 maja 2022 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem konkursu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w województwie podkarpackim.
Termin składania ofert w ramach konkursu upływa 27 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.