Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2022 roku. Przedmiotem konkursu może być dowolna forma wypowiedzi kulturalnej, np. festiwale, koncerty, przeglądy, wystawy, plenery, programy i warsztaty edukacyjne, konferencje, spektakle.

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego regionu oraz poszerzenie kompetencji kulturalnych i twórczych mieszkańców województwa podkarpackiego.
 
Dodatkowo można starać się o dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych w obszarze kultury, sztuki, ochronny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Nabór trwa do 14 lutego 2022 r. Na realizację zadań planuje się przeznaczyć 500000 zł.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w linku Otwarte konkursy ofert (podkarpackie.pl).