Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 399/8002/22 z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2022 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. 


 Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej