Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 370/7410/22 z dnia 22 marca 2022 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinasowanie w roku 2022 zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Głównym celem konkursu jest możliwość uzyskania przez organizacje "wkładu własnego" na realizację zadań publicznych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.


Ponadto konkurs stwarza możliwość włączenia podmiotów III sektora w rozwiązywanie problemów społecznych i zwiększenie ich potencjału oraz wsparcie projektów adresowanych do mieszkańców województwa podkarpackiego.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r., włącznie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej