Kartka-Wielkanoc_Zarząd (1).jpg

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 140/3170/20 z dnia 31 marca 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas II". 

z16652941VLogo MSZMinisterstwo Spraw Zagranicznych informuje, że Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi IŚE ogłosił w związku z walką z epidemią COVID19 nadzwyczajny konkurs projektowy. W jego ramach mają zostać przyznane małe dotacje na konkretne działania/ projekty na poziomie lokalnym w krajach IŚE. Celem jest wspieranie społeczności i terytoriów państw członkowskich IŚE w obliczu sytuacji kryzysowej jaką jest epidemia. Konkurs otwarty jest do 9 kwietnia 2020 r.

WkładUprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinasowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Głównym celem konbkursu jest wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiego.

Komitet do Spraw Pożytku Publicznego oraz Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zapraszają na konferencję pt. " Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ 9 lat po Europejskim Roku Wolontariatu. Konferencja odbędzie się 12 marca 2020 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.