debata 14 maja open space 2Fundacja Rozwoju Dobre Życie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji Podkarpackiej Debaty Open Space, na której różne środowiska (społecznicy i aktywiści, przedstawiciele NGO, bizmesu, samorządów, ośrodków kultury i sportu, uczelni i szkół) znajdą przestrzeń, aby w innowacyjny sposób porozmawiać o aktywności społecznej, wymienić się wiedzą, kontaktami i doświadczeniem. Będzie można też dostać skrzydeł i inspiracji do działania lokalnego. Debata odbędzie się 14 maja 2019 roku w godzinach 9.00 - 15.00 w Rzeszowskim Domu Kultury - filia Przybyszówka, ul. Dębicka 170.

Stowarzyszenie Reumatuków i Ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie "Podaj Dalej" w Rzeszowie zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością, który odbędzie się 17 maja 2019 roku w Rzeszowskim Centrum Wolontariatu 50+, Urząd Miasta Rzeszowa Rynek 7.

W ramach projektu pt." Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i edukacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenckich w 2019 r.," Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego "PRAWNIKON" prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawno-konsumenckiej. Z bezpłatnej pomocy konsumenckiej można skorzystać w siedzibie punktu w Rzeszowie przy uylicy Warszawskiej 5/7 I piętro.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, uprawnionych do złoożenia oferty w ramach konkursu w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas II" na bezpłatne spotkanie informacyjno - szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 15.30 Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego - Sala 212 II piętro.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują współnie projekt szkoleniowy "AKADEMIA STREETWORKINGU". Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników organizacji pozarządowych.