70998030 2606069742779175 1276599808064225280 oNagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” już po raz piąty trafiła do organizacji trzeciego sektora z Podkarpacia. Nagrody rozdano podczas Podkarpackiego Forum Obywatelskiego, które jest platformą spotkań dla organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie "Podaj Dalej", zaprasza na spotkanie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, które odbędzie się w dniu 23.09.2019 r., w godzinach 12.15 - 15.30 w siedzibie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+, Urząd Miasta Rzeszowa Rynek 7. W trakcie sp[otkania będzie można posłuchać prelekcji na temat świadomego i bezpiecznego seniora w banku czy gdzie znaleźć zdrowie po sześćdziesiątce.

Podkarpackie Forum ObywatelskieMarszałek Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z Województwa Podkarpackiego na IV Podkarpackie Forum Obywatelskie, które odbędzie się w dniu 21 września 2019 roku, o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 69/1827/19 z dnia 27 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn."NGO Wysokich Lotów". Zarząd Województwa przyznał pięc nagród i jedno wyróżnienie. Nagrody będą miały charakter rzeczowy w postaci Voucherów o wartości 5 000 zł, natomiast wyróżnienie będzie miało charakter rzeczowy w postaci Vauchera o wartości 1 000 zł.

W dniu 7 sierpnia 2019r. podjęta została uchwała Nr  65/1696/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie uchylenia uchwały nr 27/686/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 oraz w sprawie przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.