Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 173/3612/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku ogłosił nabór do V edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  -"NGO Wysokich Lotów". To nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

apel pomoc seniorom 003W związku z nieszczęśliwym zajściem, które miało miejsce w ostatnich dniach w województwie lubuskim i dotyczyło tragicznej śmierci dwojga seniorów działacze organizacji pozarządowych wystosowali do wszystkich apel - NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA NASZYCH SĄSIADÓW SENIORÓW. PYTAJMY O ICH POTRZEBY I BĄDŹMY SOLIDARNI Z SENIORAMI.
Odizolowane osoby starsze potrzebują naszego wsparcia. Bądźmy czujni i zwracajmy na nich uwagę. Starajmy się codziennie pytać ich, czy nie potrzebują naszej pomocy - zrobienia zakupów, wykupienia lekarstw, skontaktowania ich z lekarzem lub rodziną. To proste czynności mogą uchronić seniorów znajdujących się w potrzebie.

Lipa drobnolistnaLipa drobnolistna św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej wybrana została spośród blisko 80 drzew z całej Polski do grona 16 finalistów w konkursie na Drzewo Roku w Polsce. Finał jubileuszowej 10 edycji konkursu organizowanego przez Klub Gaja odbędzie się w czerwcu i będzie polegała na głosowaniu internetowym, a lureatem zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów internautów na stronie www. drzeworoku.pl

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 150/3323/20 z dnia 5 maja 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackigo dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Gwiozda ŁowickoBurmistrz Miasta Łowicza zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o przyznanie dorocznej nagrody pn.: "Gwiozda Łowicko". Z wnioskiem o nadanie Gwiozdy mogą wystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe, organy jednostek samorządu terytorialnego, lokalne media, instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną.