Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 83/2120/19 z dnia 8 października 2019 r., ogłosił konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włoknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie podkarpackim.

Marszałek Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Podkarpacia na spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 rok.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 81/2066/19 z dnia 1 października 2019 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konsultacje społeczne Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Konsultacje odbędą się w terminie od 2 października do 13 października 2019 roku włącznie.

logo rodmSerdecznie zapraszamy do udziału w debacie poświęconej Polskiej Pomocy Rozwojowej, która odbędzie się w piątek 4 października o godzinie 8.30 w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W debacie wezmą udział Marcin Przydacz - Wiceminister Spraw Zagranicznych ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji ekonomicznej, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego. Barbara Michałowska - Departament Współpracy Rozwojowej MSZ, Karol Janas - Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 75/1964/18  z dnia 17 września 2019 roku Zarząd Województwa Podkarpackigo dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.