Fundacja Pro NGO zaprasza lokalne organizacje pozarządowe do udfziału w cyklu 13-stu bezpłatnych szkoleń, których celem jest przybliżenie uczestnikom tematów związanych z niezbędnymi w rozwoju organizacji obszarami: zarządzania, promocji, marketingu, realizacji projektów i wydarzeń, czy też zasad funkcjonowania i korzystania z mediów społecznościowych.

Polski Fundusz RozwojuFundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza do zgłaszania inicjatyw w Programie Grantowym "Wakacyjna AktywAKCJA". Celem Programu jest wsparcie organizacji, które mają pomysły na atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w trakcie wakcji. W programie mogą wziąć udział zarówno szkoły, biblioteki jak i domy dziecka, świetlice środowiskowe czy parafie. Każda organizacja ma szansę na zdobycie grantu w wysokości do 5 000 zł.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 285/5634/21 z dnia 7 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackigo dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 277/5526/21 z dnia 18 maja 2021 roku ogłosił nabór do VI edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  -"NGO Wysokich Lotów". To nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu: przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałalniem przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej.