Zdjęcie UMWPSamorząd Województwa Podkarpackiego działając wspólnie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”. Szkolenie odbędzie się 10 października 2020 r. o godzinie 13:00, w formie zdalnej.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 199/4057/20 z dnia 15 września  2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackigo dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.
Jednocześnie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na konkurs w roku 2020, nabór ofert zostaje zakończony. 

plakat szkolenie komputeroweZapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych realizowanych w ramach "Podkarpackiego Programu Włączenia Cyfrowego". Szkolenia będą realizowane w 5 obszarach kompetencji: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów. Szczegółowe informacje na dołączonym plakacie.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 196/4028/20 z dnia 8 września 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Termin składania ofert w ramach konkursu mija 7 października 2020 r.

Uniwersytety ludoweZ uwagi na przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 czerwca 2020 r. nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030” chcieliśmy Państwa poinformować o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na rozwój instytucjonalny istniejących, nowo powstałych lub reaktywowanych placówek. Strategicznym celem rządowego programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych.