logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020.

Szanowni Państwo,
Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego ogłosił nabór na drugą edycję studiów podyplomowych: Menedżer w samorządzie terytorialnym oraz Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa.

Urzad min Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór do II edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  -"NGO Wysokich Lotów". To nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

 

Kontynuując rozpoczęte przez Samorząd Województwa Podkarpackiego działania związane z realizacją projektu flagowego Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) w ramach programu Interreg V-A Polska Słowacja, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pn. "Miejsca Kultu Maryjnego na pograniczu polsko-słowackim, która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2017 w Krasiczynie.

Na podstawie uchwały Nr 303/6098/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2017 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekty uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

I Podkarpackie Forum Obywatelskie

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie

Podkarpackie wiadomości

podkarpackie