Sektory kreatywneJeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą w ramach sektora kreatywnego lub reprezentujesz podmiot prowadzący działalność gospodarczą, organizację pozarządową lub samorządową instytucję kultury, możesz w ramach organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych” ubiegać się o bezzwrotną dotację w wysokości do 300 000 zł na realizację projektu z zakresu:

Szanowni Państwo, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju uprzejmie informujemy, że V Podkarpackie Forum Obywatelskie, które miało odbyć się w dniu 24 paździenika 2020 r., zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie zostaną Państwo powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosimy o śledzenie informacji na stronie ngo.podkarpackie.pl

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 212/4311/20 z dnia 20 października 2020 r., ogłosił konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie podkarpackim.
Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej

Ze względu na zgłoszenia spływające do NIW-CRSO od organizacji pozarządowych postulujące wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o zmianie Regulaminu Konkursu i przedłużeniu naboru wniosków w ramach tego Programu do dnia 23 października 2020 r. do godziny 9:00.

Kongres Pro NGO images stories 2020 10 thumb medium640 480Fundacja Pro NGO serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Kongresie Pro NGO, który odbędzie się w dniu 21 października w 100% online na platformie Clickmeeting. Kongres to wydarzenie dla organizacji pozarządowych, dzięki któremu praktycy ze świata biznesu, urzędów, techniki oraz osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi, podzielą się wiedzą i doświadczeniem w temacie skutecznych i efektywnych działań.