logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 oraz otwartych konkursów ofert realizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w roku 2018.

W imieniu Wojewody Podkarpackiego serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące aplikowania o środki finansowe z Programu Niepodległa, które odbędzie się 19 lutego 2018 roku o godzinie 11.00 w Teatrze Maska w Rzeszowie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałaniua Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 393/8233/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku przyjął protokuł z przebiegu i wyników konsultacji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych.

logo pfo

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie