Obowiazkowy wklad wlasny 6509727Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 86/1975/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego."
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

FIO MPiPS logo1Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Konkurs FIO 2016. Nabór w Priorytecie 3 i 4 trwa od 1 września 2015 do 23 września 2015 do godz. 16.15. Natomiast nabór w Priorytecie 2 będzie trwał od 1 grudnia 2015 do 7 stycznia 2016 do godz. 16.15. Oferenci którzy złożą ofertę w Priorytecie 3 lub 4 (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działan Systemowych) nie moga składać ofert w Priorytecie 2.

Obowiazkowy wklad wlasny 6509727Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 79/1819/15 z dnia 28 lipca 2015 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o dofinansowaniu zadań publicznych w ramach konkursu na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych  realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego"

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

IMG 5611W dniu 10 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w ramach IX posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego odbyło się szkolenie nt.: „Zasady współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych – wspólna realizacja zadań publicznych”, skierowane do Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych.

rdppSerdecznie zapraszam Państwa na szkolenie pt.: "Zasady współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych - wspólna realizacja zadań publicznych" I które poprowadzi pan Artur Gluziński.