z16652941VLogo MSZMinisterstwo Spraw Zagranicznych informuje, że Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi IŚE ogłosił w związku z walką z epidemią COVID19 nadzwyczajny konkurs projektowy. W jego ramach mają zostać przyznane małe dotacje na konkretne działania/ projekty na poziomie lokalnym w krajach IŚE. Celem jest wspieranie społeczności i terytoriów państw członkowskich IŚE w obliczu sytuacji kryzysowej jaką jest epidemia. Konkurs otwarty jest do 9 kwietnia 2020 r.

WkładUprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinasowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Głównym celem konbkursu jest wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiego.

Komitet do Spraw Pożytku Publicznego oraz Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zapraszają na konferencję pt. " Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ 9 lat po Europejskim Roku Wolontariatu. Konferencja odbędzie się 12 marca 2020 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu: przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Termin składania ofert mija 13 marca 2020 r.

Debata APROBATAFundacja APROBATA zaprasza mieszkańców Miasta Rzeszowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję pt."Bariery i potrzeby osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach funkcjonowania", która odbędzie się 24.02.2020 r., w URBAN LAB Rzeszów ul. 3-go Maja w godzinach 12.30 - 16.30. Moderatorem dyskusji będą Barbara Kozłowska z Polskiego Radia Rzeszów oraz Jolanta Fień - Prezes Zarządu Fundacji "APROBATA"