Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego na wniosek Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór na przedstawiciela społeczeństwa obywatelskiego w Zespole ds. koordynacji opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027. Zgłoszenia na podstawie załączonego formularza należy przesyłać drogą mailową (skan formularza ze wszystkimi niezbędnymi podpisami) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 3 grudnia 2020 r.

Fundacja Aprobata serdecznie zaprasza na I Podkarpackie spotkania on-line w obszarze reumatologi, które odbędzie się w dniach 3 - 4 grudnia. Spotkanie będzie udostępnione na żywo on-line na FB Fundacja Aprobata i będzie podzielone na dwa panele. Pierwszy panel odbędzie się 3 grudnia w godzinach 17.00 - 18.50 i poświęcony będzie Międzynarodowemu Dniu Osób Niepełnosprawnych, natomiast drugi panel odbędzie się 4 grudnia w godzinach 17.00 - 19.10 i zatytułowany jest Reumatologia na czasie - współczesne metody leczenia.

forum polsko czeskie na rzecz zblizenia spoleczenstw poglebionej wspolpracy i dobrego sasiedztwa 2019Minister Spraw Zagranicznych zaprasza ogranizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w Konkursie "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021". Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w niniejszym konkursie wynosi 435 000 zł. Termin składania ofert upływa 30 grudnia 2020 r., o godz. 16.15. Decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą Nr 212/4311/20 z dnia 20 października 2020 r. poddał konsultacjom projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie podkarpackim.

Miniatura artykułu: Najlepsze organizacje pozarządowe nagrodzoneZnamy laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”. Najlepsze podkarpackie organizacje pozarządowe zostały uhonorowane już po raz piąty, a nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w pięciu kategoriach.