Otwórz/zamknij mapę strony

Równać szanseRuszył nabór w Konkursie „Równać Szanse - Małe Granty” ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2021” prowadzonym przez Fundację Civis Polonus do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego. W konkursie o dotacje do 8 500 zł na działania trwające 5 miesięcy realizowane pomiędzy 1 września 2021 r. a 31 stycznia 2022 r.
Do aplikowania w konkursie uprawnione są instytucje i organizacje z miejscowości do 20 000 mieszkańców:
● organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
● powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
● powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
● Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

WAŻNE! 23 kwietnia 2021 r. tj w piątek mija termin na podpisanie umowy o zarządzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.Obowiązek ten spoczywa na wszystkich organizacjach pozarządowych które odprowadzają pełny ZUS - umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne (zlecenie i działo).
Brak umowy grozi karami finansowymi.

Dla dobra wspólnegoNagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Dla Dobra Wspólnego" promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

Śniadanie przy innowacjach 002Nabór na innowacje w obszarze włączenia społecznego otwarty!
Konkurs ma charakter ciągły i organizowany jest w ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński. Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt ma charakter ogólnopolski a jego celem jest wsparcie i upowszechnienie innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do rozwiązania problemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.

Aktywni ObywateleRuszył ogólnokrajowy Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe indywidualnie lub w partnerstwie mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych: ochrona praw człowieka, działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska), wsparcie rozwoju sektora społecznego.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego