Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

|
Bogumił Drzał

W dniu 7 sierpnia 2019r. podjęta została uchwała Nr  65/1696/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie uchylenia uchwały nr 27/686/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 oraz w sprawie przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

II Rajd miejski ścieżką im. prof. Władysława Szafera

|
Bogumił Drzał

LOPOkręg Podkarpacki Ligi Ochrony Przyrody serdecznie zaprasza do udziału w II Rajdzie miejskim ścieżką im. profesora Władysława Szafera, który odbędzie się w Rzeszowie 8 września 2019 r., w godzinach od 9.00 - 14.00. Start o godz. 9.00 z tyłu Starego Cmentarza.

Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse"

|
Bogumił Drzał

Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 8 sierpnia. W konkursie o dotacje do 8500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy moga ubiegac sie domy kultury i biblioteki, Ochotnicze Straże Pożarne a także organizacje pozarządowe i nieformalne grupy dorosłych, ze wsi i miast do 20 tyś. mieszkańców. Wnioski można składać do 7 października 2019 r., do godz. 12.00.

Dotacje na "wkład własny" - rozstrzygnięcie II

|
Bogumił Drzał

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 60/1478/19 z dnia 9 lipca 2019 roku Zarząd Województwa Podkarpackigo dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.