Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w webinarium na temat Programu Wspierania Rowoju Uniwersytetów Ludowych, które odbedzie się w środę 7 października 2020 o godzinie 14.00. Szczegółowe informacje na Facebooku Narodowego Instytutu Wolności.

Samorząd Województwa Podkarpackiego i Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa podkarpackiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Szkolenie odbędzie się 10 października 2020 r., o gpdzinie 13.00, w formie zdalnej. Program WRUL zakłada wsparcie już istniejących uniwersytetów ludowych lub reaktywację placówek, które z różnych przyczyn zaprzestały czynnej działalności edukacyjnej, a także tworzenie nowych uniwersytetów ludowych i wspieranie ich rozwoju.

Zdjęcie UMWPSamorząd Województwa Podkarpackiego działając wspólnie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”. Szkolenie odbędzie się 10 października 2020 r. o godzinie 13:00, w formie zdalnej.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 199/4057/20 z dnia 15 września  2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackigo dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.
Jednocześnie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na konkurs w roku 2020, nabór ofert zostaje zakończony. 

plakat szkolenie komputeroweZapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych realizowanych w ramach "Podkarpackiego Programu Włączenia Cyfrowego". Szkolenia będą realizowane w 5 obszarach kompetencji: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów. Szczegółowe informacje na dołączonym plakacie.