Komisja wyborcza Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego informuje, iż 20 lutego 2015r. upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Komitet Monitorujący RPO WP). W terminie spłynęło 9 zgłoszeń.

Dnia 19 lutego 2015 roku od godz. 900 w budynku przy ul. Leopolda Lisa Kuli 13 pokój nr 40, odbędzie się posiedzenie, powołanej Uchwałą Nr 21/407/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015 r., Komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2015 roku.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego informuje, iż 30 stycznia 2015 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów na przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych w Komitecie Monitorującym Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.

W terminie spłynęło 5 zgłoszeń, z czego 4 spełniły warunki formalne.

Akademia aktywnychW związku z trwającym naborem wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu  Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne  zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się na terenie powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, sanockiego i bieszczadzkiego.

Obowiazkowy wklad wlasny 6509727Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinasowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.