indeksInformujemy, że 14 stycznia 2016 roku ruszył nabór wniosków w ramach Programu "Równać Szanse 2016 ". W konkursie o dotację do 40 000 zł mogą ubiegać sie organizacje z małych miejscowości (do 20 tyś. mieszkańców) zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji. Działania realizowane w ramach projektu powinny słuzyć wyrównywaniu szans młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski w pierwszym etapie konkursu można składać do 10 marca 2016 roku, do godz. 12.00

logo podkarpackie inicjatywy lokalne oryginalW związku z trwajacym naborem wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" operatorzy konkursu zapraszaja do składania wniosków aplikacyjnych oraz udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczacych konkursu grantowego. Pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne w 2016 roku wynosi 500 650 zł.

Nagrody dla NGOUprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 122/2682/15 z dnia 8 grudnia 2015 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na nazwę nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących województwo podkarpackie.

rdpp 300xlMarszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie Uchwały Nr 14/272/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, ogłasza rozpoczęcie procedury głosowania na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

ngo podkarpackie 160Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Wojewódzki Urząd Pracy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.30 w Sali Audytoryjnej UM w Rzeszowie przy al. Cieplińskiego 4.